KAKO SE KORISTI

Kako da koristim IQOS?

Verzija 2.4

Izvadite napunjeni IQOS držač iz IQOS punjača.

Ubacite patronu nesagorevajućeg duvana u IQOS držač do odštampane linije, tako da strana sa duvanom bude okrenuta nadole.

Držite pritisnuto dugme IQOS držača 2 do 3 sekunde dok zelena LED lampica IQOS držača ne počne da treperi.

Kad LED lampica IQOS držača svetli statično zeleno, možete krenuti sa korišćenjem.

Kada LED lampica postane narandžaste boje, preostalo Vam je još približno 30 sekundi.

Kad se LED lampica IQOS držača ugasi, patrona nesagorevajućeg duvana je iskorišćena. Povucite poklopac držača i tek onda izvadite iskorišćenu patronu.

Na kraju, stavite držač u IQOS punjač da biste ga pripremili za sledeću upotrebu.


Verzija 2.4 Plus

Izvadite napunjeni IQOS držač iz IQOS punjača.

Ubacite patronu nesagorevajućeg duvana u IQOS držač do odštampane linije, tako da strana sa duvanom bude okrenuta nadole.

Držite pritisnuto dugme IQOS držača 2 do 3 sekunde dok bela LED lampica IQOS držača ne počne da treperi, pri čemu će Vaš držač zavibrirati.

Kad LED lampica IQOS držača svetli statično belo, možete krenuti sa korišćenjem.

Kada bela LED lampica počne da treperi, Vaš držač će ponovo zavibrirati, i to znači da Vam je preostalo još približno 30 sekundi.

Kad se LED lampica IQOS držača ugasi, patrona nesagorevajućeg duvana je iskorišćena. Povucite poklopac držača i tek onda izvadite iskorišćenu patronu.

Na kraju, stavite držač u IQOS punjač da biste ga pripremili za sledeću upotrebu.

Kako da napunim IQOS

Potrebno je oko 90 minuta da se IQOS džepni punjač potpuno napuni iz električnog napajanja.

Džepni punjač ne mora da bude potpuno napunjen da bi radio, ali ako jeste, možete ga koristiti i do 20 puta.

KAKO SE ČISTI

Kako da čistim IQOS?

Ne zaboravite da redovno čistite svoj IQOS držač.

Kad izvadite IQOS držač iz punjača, potpuno odvojite poklopac od IQOS držača.

Ubacite IQOS držač u dugu četku IQOS čistača dok se ne zaustavi.

Pažljivo čistite kružnim pokretima.

Ubacite donju stranu poklopca držača u kratku četku IQOS čistača do kraja i pažljivo čistite kružnim pokretima.

Ponekad deo duvana ostane u poklopcu IQOS držača. Da biste ga uklonili, izvadite kukicu za čišćenje iz duge četke IQOS čistača.

Ubacite kukicu za čišćenje u poklopac držača, zatim krenite sa čišćenjem, pokretima levo-desno, gore-dole.

Ne zaboravite da povremeno operete IQOS četke za čišćenje tako što ih isperete u vodi i ostavite da se potpuno osuše.