Srpski

Važne informacije o IQOS-u

 

IQOS/HEETS nisu bez rizika.

HEETS sadrži nikotin, koji izaziva zavisnost.

IQOS/HEETS su samo za punoletne pušače koji žele i dalje da konzumiraju duvan.

IQOS/HEETS nisu za osobe koje su prestale da puše ili nikada nisu pušile.

IQOS/HEETS nisu alternativa za prestanak pušenja. Najbolji izbor za korisnike koji su zabrinuti za svoje zdravlje jeste da potpuno prekinu da konzumiraju duvan.

IQOS/HEETS nisu za maloletnike.

IQOS/HEETS nisu za trudnice, dojilje i za osobe sa srčanim problemima, visokim krvnim pritiskom ili dijabetičare.

Da bi iskusili prednosti IQOS-a/HEETS-a, punoletni pušači treba u potpunosti da pređu na IQOS/HEETS i da u potpunosti prekinu sa pušenjem cigareta.