Serbian

O kom IQOS uređaju želite da saznate nešto više?

Kako da koristite IQOS 3 DUO uređaj

(1) Pritisnite dugme na IQOS 3 DUO uređaju da proverite nivo baterije. Ako je nizak, priključite uređaj na struju koristeći odgovarajući IQOS AC adapter i kabl. 

(2) Da biste isključili ili uključili IQOS 3 DUO džepni punjač, pritisnite dugme na vrhu i zadržite 4 sekunde. Proverite svetla koja pokazuju status na IQOS držaču da vidite nivo baterije. 2 svetla označavaju da je napunjen u potpunosti i da ga možete koristiti dva puta. 1 svetlo označava 1 upotrebu. Ako nema svetla, to znači da je vreme da napunite držač. 

(3) Da biste koristili IQOS 3 DUO držač, nežno ubacite duvansku patronu. Nemojte da okrećete duvansku patronu. Ako uradite to, rizikujete da polomite oštricu. Nakon što ubacite duvansku patronu, pritisnite i zadržite dugme na držaču. Osetićete vibraciju, a svetla će lagano pulsirati. To znači da je držač spreman za upotrebu. Kada osetite dve vibracije, a oba svetla koja pokazuju status su upaljena, to znači da je uređaj spreman za upotrebu. 

(4) Ako ponovo osetite vibracije, to znači da je vreme za Vaš IQOS skoro isteklo. Otvorite IQOS 3 DUO držač, izvucite duvansku patronu i zatvorite držač. Pritisnite dugme na držaču da vidite status uređaja. Zapamtite: jedno svetlo znači da je preostala još jedna konzumacija. Možete uživati u još jednoj konzumaciji IQOS-a ili vratiti držač nazad u punjač.  

(5) Kad Vam je IQOS 3 DUO držač u punjaču, možete pratiti svetla na vrhu punjača. Kada lampica zasvetli, to znači da se držač puni. Kada su oba svetla upaljena, to znači da možete izvaditi držač.

Kako da napunite IQOS 3 DUO uređaj

(1) Pritisnite dugme na IQOS 3 DUO uređaju da proverite nivo baterije. Treptajuće svetlo na vrhu punjača pokazuje da je nivo baterije nizak. Priključite IQOS 3 DUO na struju koristeći odgovarajući IQOS AC adapter i kabl. Trepćuće svetlo sada pokazuje punjenje baterije. Kada je svetlosna linija koja pokazuje status puna, to znači da je uređaj napunjen u potpunosti i da imate 20 konzumacija. 

(2) Proverite svetla koja pokazuju status na Vašem IQOS 3 DUO držaču. Dva svetla označavaju da je držač napunjen u potpunosti i da ga možete koristiti dva puta. 1 svetlo označava da imate još 1 konzumaciju. Ako nema svetla, to znači da je vreme da napunite držač.

(3 ) Otvorite IQOS 3 DUO držač, izvucite duvansku patronu i zatvorite držač. Ubacite IQOS 3 DUO držač u punjač. Proverite dva mala svetla na vrhu punjača. Kada ona svetle, to znači da se IQOS 3 DUO držač puni. Kada su svetla bela, Vaš IQOS 3 DUO držač je spreman za upotrebu.

Kako da očistite IQOS 3 DUO uređaj

Čišćenje nije naporan posao. Naš alat za čišćenje ga čini lakim. 

(1) U procesu čišćenja nema nikakvih tečnosti. Čim se IQOS 3 DUO držač ohladi, najmanje 30 sekundi nakon poslednje konzumacije, možete zatvoriti poklopac držača. 

(2) Otresite sav duvan iz IQOS 3 DUO držača. Proverite da li je alat za čišćenje u dobrom stanju. Sada ga ubacite do kraja IQOS 3 DUO držača. Još uvek nemojte da okrećete! Kada je čistač u držaču, nežno ga okrenite 2 ili 3 puta. Kada završite, pažljivo uklonite čistač. 

(3) S vremena na vreme možete da koristite i IQOS štapiće za čišćenje da očistite unutrašnji deo IQOS 3 DUO držača. Upamtite da treba da izbegavate oštricu kada ovo radite. Očistite i poklopac držača od vrha do dna. 

Čist IQOS znači bolji ukus!

LearnMore_lifestyle-stills-shots-01

Ubacivanje duvanskih patrona:

Nikad nemojte da okrećete duvansku patronu prilikom ubacivanja u IQOS 3 DUO držač. Ovo okretanje može oštetiti oštricu za zagrevanje.

learn more

LearnMore_lifestyle-stills-shots-02_4

Punjenje IQOS uređaja:

Zapamtite da punite IQOS 3 DUO bateriju punjača svaki dan kako biste stalno uživali u duvanu. Pokušajte da ga punite u isto vreme kad i telefon. Punjenje je brže ako ga priključite na zidnu utičnicu, a ne na USB port.

learn more

LearnMore_lifestyle-stills-shots-03_4

Početak korišćenja IQOS 3 DUO uređaja:

Pritisnite i zadržite dugme na IQOS 3 DUO punjaču otprilike 4 sekunde, a zatim pustite. Svetla koja pokazuju status na držaču i punjaču će se lagano upaliti. Da biste napunili držač, lagano ga ubacite u punjač, a zatim zatvorite vrata.

learn more

Da li i dalje imate pitanja o IQOS uređaju?

Tu smo da Vam pomognemo putem više kanala