Serbian

Rešavanje problema sa Vašim IQOS 3 DUO uređajem

Tu smo da Vam pomognemo. Iskoristite podršku koja Vam je potrebna za IQOS 3 DUO uređaj.

Vaš IQOS se puni polako

Proverite da li koristite odgovarajući IQOS kabl i adapter. Punjenje IQOS-a koristeći kompjuterski USB port umesto odgovarajućeg adaptera može biti 4 puta manje efikasno. Isto tako, upotreba kabla koji nije originalni IQOS kabl može biti i do 5 puta manje efikasna. 

Ako je Vaš IQOS 3 DUO džepni punjač već pun kada ga povežete sa izvorom struje, poslednje svetlo koje pokazuje status može treperiti. To je normalno i ne znači da Vaš džepni punjač ne može da se puni. Isto tako, ako je Vaš IQOS 3 DUO džepni punjač potpuno ispražnjen, treba ga dopuniti 20 minuta koristeći odgovarajući AC adapter pre nego što se bilo koje svetlo pojavi. 
 

Kako puniti

Troubleshoot_Charging_Restricted2and3
Svetla koja pokazuju status Vašeg IQOS uređaja trepere

Ako zatrepere dva puta: Vaš IQOS 3 DUO je možda van opsega temperature na kom nesmetano radi (0°C - 50°C). Ili, Vaš IQOS 3 DUO držač treba ubaciti u IQOS 3 DUO džepni punjač i zatvoriti vratanca kako bi uređaj obavio automatsko čišćenje. 

Ako trepere crveno: Resetujte Vaš IQOS 3 DUO uređaj. Ako crvena svetla i dalje trepere, kontaktirajte korisničku podršku.

Troubleshoot_3-duo-comp-2-664-x-907
Resetovanje Vašeg IQOS 3 DUO uređaja

Ako je Vaš IQOS 3 DUO napunjen ali ne radi, možda treba da ga resetujete. Da biste to uradili, pritisnite dugme i držite sve dok se svetla ne ugase, a zatim pustite dugme. Sva svetla koja pokazuju status će se ugasiti, zatreperiti dva puta a zatim postepeno uključiti, čime se potvrđuje resetovanje.

Troubleshoot_3-duo-comp-3-664-x-907
Nema dovoljno aerosoli

Pokušajte da očistite IQOS 3 DUO držač. Sačekajte da se uređaj ohladi, zatim podignite kapicu držača nagore i uklonite je. Ubacite alat za čišćenje IQOS-a i nežno zarotirajte. Ako ovo radite redovno, ostaci Vam se neće gomilati.

Imajte na umu da se nekim delovima grejne komore i uređaja ne može prići alatom za čišćenje. Za teško dostupna mesta koristite IQOS štapiće za čišćenje. Nemojte da pritiskate kako ne biste polomili ili oštetili oštricu.
 

Kako čistiti

Troubleshoot_3-duo-comp-4-664-x-907-2
Vaš IQOS ima polomljenu oštricu ili je fizički oštećen

Proverite da li IQOS 3 DUO držač ima polomljenu oštricu grejača ili neko fizičko oštećenje. Ako ima, žao nam je što se ovo desilo. Kontaktirajte Korisničku podršku i pokušaćemo da Vam pomognemo.

Čišćenje IQOS 3 DUO držača može oštetiti oštricu unutar držača. Budite pažlljivi i nemojte vršiti pritisak kada čistite IQOS 3 DUO uređaj. Potrudite se i da nikad ne okrećete duvanske patrone dok su u držaču. Ovaj pokret može oštetiti oštricu za zagrevanje i poremetiti Vaše IQOS iskustvo.

Kontaktirajte nas

Troubleshoot_3-duo-comp-4-664-x-907

Da li i dalje imate pitanja o IQOS uređaju?

Tu smo da Vam pomognemo preko više kanala