Serbian

Važne informacije o IQOS uređaju

 

IQOS je namenjen muškarcima i ženama koji bi inače nastavili da koriste duvanske ili nikotinske proizvode.

IQOS nije namenjen ljudima koji nisu nikada pušili ili koji su prestali da koriste duvan ili nikotin.

IQOS nije alternativa za prestanak korišćenja duvana i nikotina.

Kako bi iskusili povoljnosti IQOS uređaja, odrasle osobe ‒ pušači treba da se u potpunosti prebace na IQOS i da trajno prestanu da koriste cigarete. 

 

Duvan i zdravstveni efekti

IQOS nije bez rizika. 

HEETS patrone sadrže nikotin koji izaziva zavisnost.

Najbolji način da umanjite zdravstvene rizike u vezi sa duvanom jeste da prestanete da koristite duvan i nikotin u potpunosti.

 

Nikotin

Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u HEETS patronama.

Nikotin izaziva zavisnost i može da dovede do nuspojava sličnih onima koje su povezane sa drugim nikotinskim proizvodima, kao što su glavobolja, mučnina ili iritacija grla.  Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite s korišćenjem HEETS i konsultujte se sa zdravstvenim stručnjakom.

IQOS nije namenjen ljudima sa srčanim problemima ili dijabetesom.

IQOS ne treba da se koristi tokom trudnoće ili dojenja.

Ukoliko ste trudni, dojite ili mislite da ste trudni, trebali biste da prestanete da koristite duvan i nikotin u potpunosti i da se konsultujete sa zdravstvenim stručnjakom.

 

Deca i adolescenti

IQOS je namenjen da ga koriste samo odrasle osobe.

Ni pod kakvim okolnostima deca i adolescenti ne treba da koriste IQOS.