Loading...
*
*
*
close

Za pristup „smanjenje štete” u medicini, neophodna iskrena procena nauke i otvoreni pristup donosilaca odluka

Dr Piter Harper, osnivač i član Međunarodnog udruženja za izučavanje bolesti pluća na nedavno održanoj onlajn panel diskusiji o smanjenju štete, ističe da svoju borbu vidi u saradnji sa duvanskom industrijom.