Loading...
BESPLATNO TESTIRAJTE IQOS UREĐAJ 15 DANA, PRIJAVITE SE.
*
*
*
close

Za pristup „smanjenje štete” u medicini, neophodna iskrena procena nauke i otvoreni pristup donosilaca odluka

Dr Piter Harper, osnivač i član Međunarodnog udruženja za izučavanje bolesti pluća na nedavno održanoj onlajn panel diskusiji o smanjenju štete, ističe da svoju borbu vidi u saradnji sa duvanskom industrijom.

„Moramo da pokušamo da iniciramo promenu, da puŠačima tradicionalnih cigareta ponudimo manje štetne alternative“, izjavio je dr Piter Harper, osnivač i član Međunarodnog udruženja za izučavanje bolesti pluća.

 Harper, koji je onkolog po struci, na nedavno održanoj onlajn panel diskusiji o smanjenju štete (Tobacco Harm Reduction), ističe da svoju borbu vidi u saradnji sa duvanskom industrijom zato što istinski veruje da je smanjenještete ono što struka mora da zagovara. Harper podseća na to da je nikotin ono što ljude čini zavisnim od duvanskih proizvoda, ali to istovremeno nije ono što duvan čini štetnim, već duvanski dim koji sadrži oko 6000 hiljada materija od kojih se, kako kaže, za oko 100 zna da su veoma toksične.

„Upravo ta kombinacija jedinjenja koja se nalazi u duvanskom dimu, a ne nikotin, može izazivati najteže bolesti kod pušača tradicionalnih cigareta, kao što su kancer i kardiovaskularne bolesti“, naglasio je dr Harper na početku svog izlaganja.

Upravo su manje štetne alternative cigaretama poput IQOS-a, uređaja koji zagreva a ne sagoreva duvan, poslednjih godina, tema mnogih naučnih istraživanja. Rezultati ukazuju da, iako nisu bez rizika, emituju drastično manje štetnih materija u odnosu na tradicionalne cigarete, čak 95% manje u odnosu na dim klasičnih cigareta. Harper tvrdi da je nauka prilično jasna - nivo nikotina u ovim proizvodima ostaje isti ali, kako kaže, nivo toksina ne, oni su smanjeni. Stvaraju se manje ili manje ozbiljne slike u patološkim promenama od hronične izloženosti tradicionalnim cigaretama.

Izvor: www.novosti.rs