Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne pušače.