Važne informacije

Dobre prakse konverzije za PMI proizvode bez dima

 

PMI nudi razne kvalitetne, naučno utemeljene proizvode bez duvanskog dima koji su mnogo bolji izbor od nastavka pušenja cigareta. Naša vizija je da će naši proizvodi bez duvanskog dima jednog dana u potpunosti zameniti cigarete. 

1. Pušenje cigareta izaziva ozbiljne bolesti i izaziva zavisnost. Bez sumnje, najbolja odluka koju svaki pušač može doneti je da u potpunosti prestane sa upotrebom duvana i nikotina.

2. Maloletna lica ne bi trebalo da koriste duvan ili druge nikotinske proizvode u bilo kom obliku.

3. PMI proizvodi bez duvanskog dima namenjeni su punoletnim pušačima koji bi inače nastavili sa pušenjem cigareta ili korišćenjem drugih nikotinskih proizvoda.

4. PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu namenjeni punoletnim osobama koje nikada nisu koristile duvan ili nikotinske proizvode, ili koje su prestale sa upotrebom duvanskih ili nikotinskih proizvoda. Naši proizvodi bez duvanskog dima nisu alternativa za odvikavanje od pušenja i nisu osmišljeni kao pomoćno sredstvo za prestanak pušenja.

5.PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva zavisnost. Prelazak na proizvode bez duvanskog dima je bolji izbor od nastavka pušenja cigareta.

6. Podržavamo punoletne pušače na njihovom putu ka potpunom prelasku na proizvode bez duvanskog dima kroz edukacije i savete.

7. Kako bi iskusili prednosti proizvoda bez duvanskog dima, punoletni pušači bi trebalo da koriste isključivo ove proizvode i da u potpunosti prestanu sa pušenjem cigareta.

8. Korisnicima pružamo sve relevantne bezbednosne informacije koje se odnose na naše proizvode bez duvanskog dima.

 

Sigurnosna upozorenja i uputstva

 

Duvan i nikotin

 

- Duvanske patrone za IQOS i lil SOLID SOLID uređaje, kao i VEEV podovi, sadrže nikotin koji stvara zavisnost.

- IQOS i lil SOLID SOLID uređaji, kao i IQOS VEEV i VEEV podovi, nisu bez rizika. Najbolji način za smanjenje zdravstvenog rizika vezanog za duvan je potpuno prestanak upotrebe duvana i nikotina.

- Neki korisnici nikotinskih proizvoda prijavili su da osećaju bol u trbuhu, bol u grudima, osećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, gingivitis, glavobolju, nelagodnost, začepljenost nosa, mučninu, iritaciju usta, palpitacije, iritaciju grla i povraćanje.

- Proizvode koji oslobađaju nikotin ne treba da koriste osobe koje imaju ili su izložene riziku od srčanih bolesti, dijabetičari,  epileptičari.

- Proizvodi koji sadrže nikotin ne treba koristiti tokom trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da ste trudni, trebali biste u potpunosti prestati sa korišćenjem duvana i nikotina.

- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS, lil SOLID SOLID i duvanske patrone, IQOS VEEV i VEEV podove ili druge proizvode koji sadrže nikotin mogu zahtevati prilagođavanje doziranja određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).

- Ako imate pitanja o tome da li treba da koristite IQOS, lil SOLID SOLID, IQOS VEEV i VEEV podove s obzirom na postojeće zdravstveno stanje, obratite se lekaru.

 

         Isključiva upotreba:

- IQOS ILUMATM sa Smartcore duvanskim patronama,

- lil SOLIDTM sa Heatsticks duvanskim patronama

- IQOS 3 DUOTM ili ranije generacije uređaja sa Heatsticks duvanskim patronama,

- IQOS 2.4 PLUSTM sa Heatsticks duvanskim patronama.

 

Nikada ne koristite IQOS i lil SOLID SOLID uređaje sa cigaretama ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za upotrebu sa IQOS-om i lil SOLID SOLID-om. Ako to učinite, može doći do povrede.

 

       Ne menjajte sadržaj duvanskih patrona ni na koji način i ne dodajte bilo koju supstancu u duvanske patrone. Ako to učinite, može doći do povrede.

 

Korišćenje VEEV podova 

 

- Kupujte IQOS VEEV i VEEV podove samo u vašoj lokalnoj prodavnici ili drugim ovlašćenim prodavcima. 

- Koristite samo VEEV podove sa IQOS VEEV-om. Nikada ne koristite IQOS VEEV sa drugim podovima. To može prouzrokovati povredu. 

- Nemojte modifikovati ili pokušavati da na bilo koji način dopunite VEEV podove niti da dodajete bilo kakvu supstancu u VEEV podove. To može prouzrokovati povredu.

- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako vam se čini da je VEEV pod oštećen, neovlašćeno menjan, slomljen ili curi.

 

Pre upotrebe proizvoda, korisnici bi trebali pročitati  sigurnosna upozorenja i uputstva, koja sadrže važne bezbednosne informacije o upotrebi proizvoda.

 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS 2.4+ 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3  

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 Multi 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS 3 DUO 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS ORIGINALS DUO

Bezbednosna upozorenja i uputstva za lil SOLID SOLID 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za lil SOLID SOLID Ez 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS VEEV 

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA PRIME

Bezbednosna upozorenja i uputstva za IQOS ILUMA ONE

 

Trajanje baterije

 

IQOS, lil SOLID i IQOS VEEV uređaji, uključujući držač sadrže litijum-jonsku bateriju. Litijum-jonska baterija u uređajima je potrošna komponenta koja se ragrađuje u zavisnosti od upotrebe i starosti. Ovo je prirodan postupak uobičajen za sve litijum-jonske baterije koje se mogu puniti. Kako baterija stari, aktivni sastojci unutar baterije postaju manje sposobni da zadržavaju energiju, što rezultira trajnim smanjenjem maksimalnog kapaciteta baterije i upotrebljive energije. Pored toga, aktivni sastojci postaju manje efikasni u isporuci energije, što rezultira smanjenjem sposobnosti baterije da obezbedi dovoljnu snagu za rad komponenti elektronskih uređaja. Kao rezultat toga, tamo gde je relevantno, može se činiti da je trajanje konzumacije kraće ili da ih je manje nakon punjenja uređaja, druga uzastopna upotreba može biti kraća ili izostati, kao i neke druge funkcije uređaja.

 

Baterija je hemijski sistem koji zahteva određeni opseg temperatura tokom punjenja i pražnjenja da bi optimalno radio i minimalizovao propadanje kapaciteta baterije tokom svog veka trajanja. Iako vaš uređaj ima određeni opseg rada unutar kojeg će uređaj funkcionisati, rad na krajnjim krajevima ovog opsega će brže razgraditi bateriju. Vaš uređaj dolazi sa prilagođenim softverom za kontrolu parametara punjenja kako bi se životni vek vašeg uređaja produžio. Ovi algoritmi mogu podržati dugotrajnost baterije, ali još uvek ne mogu u potpunosti da ublaže normalne mehanizme starenja litijumskih baterija. Rad vašeg uređaja na visokim i niskim temperaturama ubrzaće prirodnu razgradnju baterije. Čak i ako ne koristite svoj uređaj, baterije sadrže hemijske sisteme koji se vremenom mogu razgraditi. Da biste usporili proces propadanja baterije, preporučujemo da svoj uređaj punite na preporučenoj temperaturi, ne puštajući da bude baterija bude prazna duže vreme, I koristite kablove i adaptere za punjenje koji se isporučuju sa uređajem prema korisničnih uputstvima.

 

Molimo pročitajte više o važnim informacijama u FAQ-u ovde.

 

Da li korišćenje IQOS uređaja bezbedno ili bez rizika? Ne. Iako potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje, IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Najbolja opcija je da se u potpunosti prestane sa pušenjem duvana i konzumiranjem nikotina. Međutim, potpuni prelazak na IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja.

 

Da li je nikotin štetan? Nikotin izaziva zavisnost. Međutim, to nije glavni uzrok bolesti povezanih s pušenjem. IQOS isporučuje nikotin na sličan način kao i cigarete. Naše kliničke studije pokazuju da je količina i nivo nikotina koji se absorbuje kada se koristi jedna duvanska patrona sa IQOS uređajem uporediv sa onim kao kod pušenja jedne cigarete.

 

Koji je ukupni dokaz na koji se pozivate kada tvrdite da prelazak na IQOS predstavlja manji rizik od nastavka pušenja? Ukupni dokazi uključuju kliničke podatke PMI (sproveli smo 10 kliničkih studija sa hiljadama učesnika u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Japanu i Poljskoj), hemijski sastav aerosola i podatke 18 nekliničkih studija. Sveukupni dokazi pokazuju da potpuni prelazak na IQOS, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik u odnosu na nastavak pušenja cigareta.

 

Kako merite emisije IQOS-a za koje tvrdite da su u proseku smanjene za 95% u odnosu na dim cigareta? Navodimo da IQOS oslobađa u proseku 95% niže nivoe štetnih materija u odnosu na cigarete. Procenat (95%) se odnosi na prosečno smanjenje nivoa materija (isključujući nikotin) koje su prioritetne za delovanje renomiranih organizacija javnog zdravlja kao što su WHO i US FDA, a koje se nalaze u IQOS duvanskoj pari, u poređenju sa dimom iz referentne cigarete. Tačan procenat smanjenja zavisi od specifične liste na koju se poziva. U tom smislu, skupljamo duvansku paru i dim prema režimu intenzivnog pušenja u mašini Health Canada (55 mL volumena udisaja, 2 sekunde trajanja udisaja, 30 sekundi intervala udisaja) koristeći poređenje na bazi po patroni. Proračuni smanjenja ne uključuju nikotin.

 

Šta je referentna cigareta na koju se pozivate? To je cigareta koju je nezavisno dizajnirao Univerzitet u Kentakiju u SAD-u u svrhe naučnog istraživanja. To je komparator koji se obično koristi u istraživanju duvana, koji omogućava da se podaci date studije uporede sa podacima druge studije. Ove cigarete koje se koriste u istraživanju nisu komercijalno dostupne potrošačima.

 

Kako merite broj korisnika IQOS-a? Koristimo PMI Finansije ili procene, IQOS korisničke panele i PMI istraživanje tržišta. Broj ukupnih korisnika koji izveštavamo odnosi se na IQOS korisnike za koje PMI HeatSticks predstavljaju najmanje 5% njihove dnevne konzumacije duvana u poslednjih 7 dana, dok broj ljudi za koji procenjujemo da su u potpunosti prestati da puše odnosi se na korisnike IQOS-a koji su potpuno prestali da šuše i za koje PMI HeatSticks predstavlja najmanje 70% njihove potrošnje duvana za zagrevanje u poslednjih 7 dana.

 

Šta je metal unutar SMARTCORE STICKSTM duvanskih patrona specijalno dizajniranim za IQOS ILUMA uređaje? Da li treba da se zabrinem? SMARTCORE STICKSTM Duvanske patrone su dizajnirane da se koriste samo sa IQOS ILUMA uređajima koji imaju SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM, koji koristi metalni element za zagrevanje obložen nerđajućim čelikom i smešten unutar SMARTCORE STICKSTM duvanskih patrona za zagrevanje duvana. SMARTCORE STICKSTM Duvanske uvek treba držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca i ne treba ih rastavljati, jer metalni element za zagrevanje ima oštre ivice. Ako se duvanske patrone progutaju mogu prouzrokovati ozbiljne povrede unutrašnjih organa zbog prisustva ovog metalnog elementa za zagrevanje. Ako se SMARTCORE STICKSTM duvanske patrone progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć. Uvek odložite SMARTCORE STICKSTM duvanske patrone odmah nakon upotrebe u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

 

Na veb sajtu i drugim mestima kontakta pronaći ćete komunikaciju potrošača za IQOS proizvode koja dolazi iz sledećih izvora:

 

IQOS ILUMA pruža zadovoljstvo poput cigarete.*

* Izvor: * Na osnovu kliničkih studija, hemijskih ispitivanja aerosola i izjašnjavanja o nivou zadovoljstva 600 odraslih korisnika u Japanu, 2022.

 

IQOS ILUMA je bolja alternativa cigaretama.

VAŽNA INFORMACIJA: IQOS ILUMA nije bez rizika.

 

 

IQOS ILUMA oslobađa 95% manje štetnih materija u poređenju sa cigaretama.*

VAŽNA INFORMACIJA: To nužno ne znači i smanjenje rizika od 95%. IQOS ILUMA nije bez rizika.

*„95% manje” predstavlja prosečno smanjenje nivoa emisije 9 štetnih materija koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin ), a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Vidi važne informacije.

 

Cigarete stvaraju katran. IQOS ILUMA ne.

Katran je ostatak iz dima, nakon sagrevanja cigarete. IQOS ILUMA ne stvara katran jer zagreva duvan umesto da ga sagoreva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih materija*. Potpuni prelazak na IQOS ILUMA  je manje štetan od  nastavka pušenja cigareta.**

VAŽNA INFORMACIJA: Odsustvo katrana ne znači da je IQOS ILUMA proizvod bez rizika. IQOS oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.

*Smanjenje nivoa emisije 9 štetnih materija koje se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

**Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta.

 

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ILUMA ne stvara. Cigarete sagorevaju duvan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida.

IQOS ILUMA ne sagoreva duvan, tako da proizvodi u proseku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih materija u poređenju sa cigaretama.*

VAŽNA INFORMACIJA: To ne znači i smanjenje rizika od 98% i ugljen-monoksid je samo jedan od mnogih štetnih materija u dimu cigarete. IQOS ILUMA nije proizvod bez rizika i on oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.

*Izmerili smo nivoe emisije 9 štetnih materija koje se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjene preporučuje Svetska zdravstvena organizacija i njihov nivo je u proseku manji za 95%.

 

Potpuni prelazak na IQOS ILUMA je manje štetan od nastavka pušenja.*

VAŽNA INFORMACIJA: IQOS ILUMA nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

*Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta.

 

Potpuni prelazak na IQOS ILUMA je bolji izbor za vaše zdravlje od nastavka pušenja.*

VAŽNA INFORMACIJA: IQOS ILUMA nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

*Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta.

 

Većina pušača koji u potpunosti pređu na IQOS potpuno prestanu sa pušenjem cigareta.*

* PMI finansijski podaci ili procene, IQOS korisnički paneli i PMI istraživanja tržišta.

 

Na veb sajtu i drugim mestima kontakta pronaći ćete komunikaciju potrošača za lil SOLID proizvode koja dolazi iz sledećih izvora:

 

Potrošači koji koriste novi lil SOLID Ez kažu da se njihov dah oseća bolje nego kod cigareta.*

*87% od 351 punoletnih korisnika se slaže sa tvrdnjom, Rusija 2021.

 

lil SOLID Ez je bolji izbor od nastavka pušenja.

Važna informacija: lil SOLID Ez nije proizvod  bez rizika

 


lil SOLID Ez oslobađa u proseku oko 95% niže nivoe štetnih materija u poređenju sa cigaretama.*

Važna informacija: To nužno ne znači i smanjenje rizika od 95%. lil SOLID Ez nije proizvod bez rizika. 

*Smanjenje nivoa emisije 9 štetnih materija koje se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Vidi važne informacije na IQOS.com

 

lil SOLID Ez  proizvodi manje neprijatnih mirisa u odnosu na cigarete.*

*91% od 351 punoletnih korisnika se slaže sa tvrdnjom, Rusija 2021.

 

lil SOLID Ez ostavlja manje neprijatnih mirisa na rukama, kosi i odeći u odnosu na cigarete.*

*90% od 351 punoletnih korisnika se slaže sa tvrdnjom, Rusija 2021.

Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.