Loading...
*
*
*
close

Nauka


IQOS zagreva duvan umesto da ga sagoreva iz jednostavnog razloga: sagorevanje duvana emituje velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl™ tehnologija sprečava sagorevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.
IQOS zagreva duvan umesto da ga sagoreva iz jednostavnog razloga: sagorevanje duvana emituje velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl™ tehnologija sprečava sagorevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.

Kada se cigareta zapali, duvan sagoreva na temperaturi od oko 600°C. Ovaj postupak sagorevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne dim, temperatura na gorućem vrhu poraste iznad 800°C.

Dim cigareta je složena mešavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.

SAZNAJTE VIŠE

Tehnologija zagrevanja

Kada se cigareta zapali, duvan sagoreva na temperaturi od oko 600°C. Ovaj postupak sagorevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne dim, temperatura na gorućem vrhu poraste iznad 800°C.

Dim cigareta je složena mešavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.

SAZNAJTE VIŠE

IQOS HeatControl™ tehnologija zagreva duvan na nižoj temperaturi (ispod 350°C), osiguravajući da ne dođe do sagorevanja. Pošto nema sagorevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Duvanska para u odnosu na duvanski dim

Duvanska para u odnosu na duvanski dim

Duvanska para IQOS-a je manje štetna od dima cigareta. Da bismo to demonstrirali, sproveli smo sveobuhvatan program procene koji je obuhvatio 10 kliničkih studija o hemijskim svojstvima aerosola (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija) i uključio hiljade učesnika iz SAD, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja bolju aleternativu od nastavka pušenja cigareta.

Indoor Air Quality (kvalitet vazduha u zatvorenom - „IAQ“) se odnosi na kvalitet vazduha u zgradama, uglavnom zasnovan na principu obezbeđivanja zdravlja i komfora stanara. Temperatura, vlažnost i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u prostoriji koja je pod ekološkim nadzorom. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

SAZNAJTE VIŠE

Kvalitet vazduha u zatvorenom

Indoor Air Quality (kvalitet vazduha u zatvorenom - „IAQ“) se odnosi na kvalitet vazduha u zgradama, uglavnom zasnovan na principu obezbeđivanja zdravlja i komfora stanara. Temperatura, vlažnost i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u prostoriji koja je pod ekološkim nadzorom. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

SAZNAJTE VIŠE

Naša studija pokazuje da je nekoliko jedinjenja koja smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smernicama za kvalitet vazduha.

Naučna mašina

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili da puše cigarete*. Otkrijte više o našem putovanju u naučne procene.

SAZNAJTE VIŠE

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili da puše cigarete*. Otkrijte više o našem putovanju u naučne procene.

SAZNAJTE VIŠE

*Tromesečna klinička studija sprovedena u SAD i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u približno stvarnim uslovima.