iqos nauka

IQOS nauka i vizija.

IQOS je proizvod kombinacije nauke, tehnologije i vizije.

Nauka iza zagrevanja duvana

Verujemo u nauku. Verujemo da ona može promeniti živote miliona pušača, koji bi inače nastavili da puše. U tom smislu smo angažovali naučnike da rade na važnoj ideji: razvijanju manje štetnih proizvoda na koje pušači cigareta mogu da pređu ako ne prestanu da puše. Stotine naučnika i inženjera u globalnim centrima za istraživanje i razvoj kompanije PMI u Švajcarskoj i Singapuru su razvili i procenili IQOS, inovativni elektronski uređaj koji zagreva, a ne sagoreva duvan. Zagrejani duvan proizvodi duvansku paru koja isporučuje ukus duvana i nikotin.

Testirano prema najvišim standardima

IQOS je prošao stroge naučne procene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a ne isključuje rizik, prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.

Da li želite da otkrijete zašto to možemo zaključiti? Saznajte više o nekim od ključnih naučnih dokaza o IQOS-u.
iqos nauka
iqos nauka
iqos nauka

Zašto je zagrevanje bolje

Tehnologija - svet se vrti oko nje. Tokom godina, radikalno je promenila naše živote na bolje. Način na koji radimo, način na koji komuniciramo, način na koji putujemo. Kombinovanjem nauke i tehnologije, na taj način smo razvili bolju alternativu za nastavak pušenja. IQOS menja nabolje na način na koji odrasli pušači, koji bi inače nastavili da puše, mogu uživati u duvanu. IQOS zagreva duvan umesto da ga sagoreva iz jednostavnog razloga: sagorevanje duvana emituje velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl™ tehnologija sprečava sagorevanje duvana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.
iqos nauka

Tehnologija zagrevanja

Cigarete sagorevaju duvan, dostižu visoke temperature i proizvode pepeo, katran i dim sa velikom brojem i nivoima štetnih materija. Kada se cigareta zapali, duvan sagoreva na temperaturi od oko 600°C. Ovaj postupak sagorevanja stvara dim i pepeo; kada pušač udahne dim, temperatura na gorućem vrhu poraste iznad 800°C.

Dim cigareta je složena mešavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.

IQOS HeatControl™ tehnologija zagreva duvan na nižoj temperaturi (ispod 350°C), osiguravajući da ne dođe do sagorevanja. Pošto nema sagorevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duvansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo ukusa duvana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.
Važna informacija: 95% manje štetnih materija ne znači nužno 95% smanjenje rizika. IQOS nije bez rizika.
* ”95% manje” predstavlja prosečno smanjenje nivoa niza štetnih materija (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom referentne cigarete (3R4F). Videti Važne informacije na IQOS.com
iqos nauka
iqos nauka

Cigarete stvaraju katran. IQOS ne stvara.​

Katran je proizvod sagorevanja cigarete. IQOS ne stvara katran jer zagreva duvan umesto da ga sagoreva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih sastojaka*.


Potpuni prelazak na IQOS je manje štetan od nastavka pušenja cigareta.**

Važna informacija: Iako IQOS ne proizvodi katran, IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.​
*Prosečno smanjenje nivoa čitavog niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u poređenju sa dimom cigarete.​
**Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja.
iqos nauka

Duvanska para u odnosu na duvanski dim

Duvanska para IQOS-a je manje štetna od dima cigareta. Da bismo to demonstrirali, sproveli smo sveobuhvatan program procene koji je obuhvatio 10 kliničkih studija o hemijskim svojstvima aerosola (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija) i uključio hiljade učesnika iz SAD, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja bolju aleternativu od nastavka pušenja cigareta.
iqos

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ne stvara.

IQOS oslobađa manje štetnih sastojaka od cigareta.​

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. Cigarete sagorevaju duvan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ne sagoreva duvan, tako da stvara u porseku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama*.​ Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. Cigarete sagorevaju duvan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida.
IQOS ne sagoreva duvan, tako da stvara u proseku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*
Važna informacija: To ne znači i smanjenje rizika od 98%. IQOS nije proizvod bez rizika i on oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.
*Izvor: Izmerili smo nivoe određenih štetnih sastojaka koje ugledne organizacije za javno zdravlje smatraju prioritetnim prilikom izvještavanja. Tih sastojaka u proseku ima manje za 95% u poređenju sa dimom cigareta (isključujući nikotin).

Kvalitet vazduha u zatvorenom

Indoor Air Quality (kvalitet vazduha u zatvorenom - „IAQ“) se odnosi na kvalitet vazduva u zgradama, uglavnom zasnovan na principu obezbeđivanja zdravlja i komfora stanara. Temperatura, vlažnost i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zatvorenom. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuvanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo poboljšali svoje znanje i razumevanje uticaja IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u prostoriji koja je pod ekološkim nadzorom. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Naša studija pokazuje da, zbog toga što ne sagoreva duvan i ne oslobađa dim, i drastično smanjuje nivoe štetnih supstanci kao što su ugljen-monoksid, IQOS nema negativan uticaj na kvalitet vazduha u zatvorenom. Nekoliko je jedinjenja koje smo ipak otkrili i pronađeno je u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smernicama za kvalitet vazduha.
IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne pušače.
iqos nauka
iqos nauka

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili da puše cigarete*. Otkrijte više o našem putovanju u naučne procene.
IQOS nije bez rizika. Sadrzi nikotin što stvara zavisnost. Najbolja odluka koju svaki pušač može doneti je da potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina.
*Tromesečna klinička studija sprovedena u SAD i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u približno stvarnim uslovima.
iqos nauka
iqos nauka
Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.