iqos nauka

Nauka iza IQOS-a

Naše putovanje u naučne procene

Naučni program

Razvili smo sveobuhvatan program naučne procene korak po korak. Ovaj program je inspirisan praksom farmaceutske industrije i u skladu je sa smernicama FDA iz 2012. godine o proceni duvanskih proizvoda sa modifikovanim rizikom. Naša procena je takođe sprovedena u skladu sa međunarodnim standardima.

Da li je IQOS manje toksičan?

U laboratorijskim uslovima smo otkrili da je duvanska para IQOS-a manje toksična od dima cigareta. Naši naučnici detaljno testiraju naše proizvode pre nego što isti dođu u ruke odraslih pušača. Koristeći in vitro testove u našim laboratorijama, procenili smo citotoksičnost i genotoksičnost duvanske pare IQOS-a u poređenju sa dimom referentne cigarete osmišljene u istraživačke svrhe. Uzeti zajedno, rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je duvanska para IQOS-a znatno manje toksična od dima iz referentne cigarete.Ovo je samo delić našeg rada. Ovi testovi su bili presudni pre nego što smo prešli na testiranje IQOS-a kod hiljada odraslih pušača koji su dobrovoljno učestvovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijalizujemo svoje proizvode.
iqos nauka
iqos nauka
iqos nauka

Kliničke studije

Da li znatno manji broj i nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a takođe znače niži nivo takvih materija u telu? Ako smanjite nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost ovim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, merili smo biomarkere izloženosti ovim brojnim štetnim materijama kod hiljada pušača koji su učestvovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili da puše svoju marku cigareta ili su prestali tokom trajanja studije). Ove studije pokazuju da kada pušači pređu na IQOS, njihovo telo apsorbuje znatno niže nivoe štetnih materija, što zauzvrat rezultira povoljnim promenama u brojnim markerima rizika odabranim zbog njihove poznate povezanosti sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem. Ali to nije kraj.
iqos nauka

Zadovoljstvo IQOS-om

Učesnici naše kliničke studije koji su prešli na IQOS takođe prijavljuju da IQOS pruža uporedive nivoe zadovoljstva kao cigarete. Ovo ide u prilog našem stavu da IQOS može biti prihvatljiva alternativa za odrasle pušače koji bi inače nastavili da puše. Na osnovu svih naučnih dokaza, uvereni smo da je potpuni prelazak na zagrejani duvan manje štetan od nastavka pušenja cigareta.


Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika takođe zavisi od istorije pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje da se potpuno napusti upotreba duvana i nikotina. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

iqos nauka
iqos nauka
iqos nauka

Dugoročne studije

Kada IQOS bude dostupan na tržištu, istraživanje će se premestiti iz sprovođenja u predtržišnom u posttržišno okruženje iz stvarnog sveta. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i i ko ga koristi da bismo upotpunili naše predtržišne rezultate i dali sve od sebe da otkrijemo i sprečimo upotrebu ili konzumiranje od strane nenamerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama dostupni podaci potvrđuju naša predtržišna zapažanja, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativne nezainteresovanosti za bivše pušače i one koji nikada nisu bili pušači.Takođe pratimo izveštaje o zdravstvenim efektima sada kada proizvod koriste milioni odraslih korisnika. Dugoročne studije će nam na kraju pomoći da procenimo potencijalno smanjenje rizika za pojavu bolesti IQOS-a. Prikupljanje podataka za odgovor na ovo pitanje zahteva vreme, ali to je pravi izbor. Do sada svi podaci koje smo videli upućuju u pravom smeru.
iqos nauka

Rezultat: IQOS je bolji izbor od pušenja.

Sveukupni naučni dokazi koji su danas dostupni jasno pokazuju da prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.*

Važne informacije: IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin što stvara zavisnost. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin koji stvara zavisnost. Najbolja odluka koju svaki pušač može doneti je da potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina

* Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja, što uključuje podatke o hemijskim svojstvima aerosola iz 10 kliničkih studija sprovedenih sa hiljadama učesnika u SAD, Japanu i Poljskoj i podatke 18 nekliničkih studija.

Otkrij zagrevanje duvana
Saznaj više
Istraži naše proizvode
Saznaj više
Iznajmi IQOS
Saznaj više
Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.