Loading...
*
*
*
close

Naučni program


Ovo je samo delić našeg rada. Ovi testovi su bili presudni pre nego što smo prešli na testiranje IQOS-a kod hiljada odraslih pušača koji su dobrovoljno učestvovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijalizujemo svoje proizvode.
Ovo je samo delić našeg rada. Ovi testovi su bili presudni pre nego što smo prešli na testiranje IQOS-a kod hiljada odraslih pušača koji su dobrovoljno učestvovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijalizujemo svoje proizvode.

Da li znatno manji broj i nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a takođe znače niži nivo takvih materija u telu? Ako smanjite nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost ovim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, merili smo biomarkere izloženosti ovim brojnim štetnim materijama kod hiljada pušača koji su učestvovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili da puše svoju marku cigareta ili su prestali tokom trajanja studije).

SAZNAJTE VIŠE

Kliničke studije

Da li znatno manji broj i nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a takođe znače niži nivo takvih materija u telu? Ako smanjite nivo štetnih materija u duvanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost ovim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, merili smo biomarkere izloženosti ovim brojnim štetnim materijama kod hiljada pušača koji su učestvovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili da puše svoju marku cigareta ili su prestali tokom trajanja studije).

SAZNAJTE VIŠE


Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika takođe zavisi od istorije pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje da se potpuno napusti upotreba duvana i nikotina. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.
Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika takođe zavisi od istorije pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje da se potpuno napusti upotreba duvana i nikotina. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

Kada IQOS bude dostupan na tržištu, istraživanje će se premestiti iz sprovođenja u predtržišnom u posttržišno okruženje iz stvarnog sveta. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i i ko ga koristi da bismo upotpunili naše predtržišne rezultate i dali sve od sebe da otkrijemo i sprečimo upotrebu ili konzumiranje od strane nenamerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama dostupni podaci potvrđuju naša predtržišna zapažanja, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativne nezainteresovanosti za bivše pušače i one koji nikada nisu bili pušači.

SAZNAJTE VIŠE

Dugoročne studije

Kada IQOS bude dostupan na tržištu, istraživanje će se premestiti iz sprovođenja u predtržišnom u posttržišno okruženje iz stvarnog sveta. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i i ko ga koristi da bismo upotpunili naše predtržišne rezultate i dali sve od sebe da otkrijemo i sprečimo upotrebu ili konzumiranje od strane nenamerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama dostupni podaci potvrđuju naša predtržišna zapažanja, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativne nezainteresovanosti za bivše pušače i one koji nikada nisu bili pušači.

SAZNAJTE VIŠE

Takođe pratimo izveštaje o zdravstvenim efektima sada kada proizvod koriste milioni odraslih korisnika. Dugoročne studije će nam na kraju pomoći da procenimo potencijalno smanjenje rizika za pojavu bolesti IQOS-a. Prikupljanje podataka za odgovor na ovo pitanje zahteva vreme, ali to je pravi izbor. Do sada svi podaci koje smo videli upućuju u pravom smeru.