Serbian
Nazad

Prvi koraci 

Kako se koristi IQOS?

Izvadite napunjeni IQOS držač iz džepnog punjača.

Ubacite patronu nesagorevajućeg duvana u IQOS držač, strana sa duvanom ide na dole.

Držite pritisnuto dugme IQOS držača 2 do 3 sekunde dok bela LED lampica IQOS držača ne počne da treperi, pri čemu će Vaš držač zavibrirati.

Kada je svetlo na IQOS držaču konstatno upaljeno, možete uživati u korišćenju približnog trajanja kao i kod konvencionalnih cigareta.

Kada se svetlo na IQOS držaču ugasi, korišćenje je završeno.

Sada je potrebno da podignete kapicu IQOS držača.

Sada možete izvaditi upotrebljenu patronu nesagorevajućeg duvana. Na kraju, ubacite IQOS držač u džepni punjač kako bi se napunio za sledeće koriščenje.