Obaveštenje o privatnosti


Mi ozbiljno shvatamo privatnost podataka. U ovom obaveštenju saznaćete ko smo mi, koje informacije o Vama prikupljamo i šta kasnije radimo sa njima. Za detaljnije informacije, kliknite na tekst „više informacija“ u svakom odeljku.

 

Pročitajte i uslove upotrebe u vezi sa uslugom za koju ste zainteresovani. Tu ćete pronaći više informacija o načinu na koji poslujemo i o eventulnim važećim ograničenjima u vezi mogućnosti da koristite pojedine usluge.

 

Ko smo mi?

Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa itd.) dobićete zasebno u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu ili u e-poruci, a koji sadrže link koji vodi ka ovom obaveštenju.

 

Više informacija…

•  PMI:

Philip Morris International, vodeća međunarodna grupa u industriji duvana. Obuhavta više privrednih društava ili „Filijala“.

•  Filijala PMI: 

Svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „Povezani subjekti sa privrednim društvom PMI“. Reč „mi“ (ili „nas“ ili „nama“ ili „naš/naša/naše/naši“) odnosi se na Filijalu PMI koja je prva sakupila informacije o Vama.

•  Proizvod PMI: 

Predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge Filijale PMI.

 

Kako prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo prikupiti na razne načine.

•  Informacije nam možete dati neposredno (npr. popunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom).

•  Informacije možemo prikupiti automatski (npr. kada koristite aplikaciju ili veb sajt privrednog društva PMI).

•  Informacije možemo dobiti od treće strane (npr. javno dostupne informacije na platformama društvenih mreža kao što su Facebook ili Twitter).

 

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju „kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI“. Kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI mogu biti i fizičke (na primer maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (na primer aplikacije i veb sajtovi).

 

Više informacija …

Možemo da prikupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

•  se prijavite da budete član naše baze podataka (ovo, na primer, može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži);

•  kupite proizvod ili usluge privrednog društva PMI na maloprodajnom mestu;

•  preuzmete sa interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku (npr. aplikaciju ili veb sajt);

•  nas kontaktirate preko kontaktne tačke ili elektronske pošte, društvene mreže ili telefona;

•  prijavite uređaj kod nas;

•  se pretplatite na panel portal privrednog društva PMI;

•  se prijavite da dobijate saopštenja za medije, upozorenja putem elektronske pošte ili marketinška saopštenja od privrednog društva PMI;

•  učestvujete u anketma privrednog društva PMI ili (kada zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama privrednog društva PMI; ili

•  prisustvujete događaju koji je organizovao povezani subjekat sa privrednim društvom PMI.

 

 

Informacije o Vama možemo da prikupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

•  posetite prodajno mesto gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI (npr. prkupljanjem podataka prilikom napuštanja prodajnog mesta ili preko senzora na prodajnom mestu koji se povezuju sa mobilnim uređajem);

•  prisustvujete događaju koji je organizovao povezani subjekat sa privrednim društvom PMI (npr. kupovinom na događaju ili preko senzora na događaju koji se povezuju sa mobilnim uređajem);

•  komunicirate sa nama (na primer preko kontakte tačke ili platformi društvenih mreža);

•  koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili veb sajtu); ili

•  kada javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti ili da bismo odgovorili na zahteve vezane za proizvode privrednog društva PMI).

 

 

Informacije o Vama možemo da prikupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koje se koriste zavise od date kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući i informacije o tome kako možete da prihvaite ili odbijete kolačiće, pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili koje je dostupno preko nje.

 

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijemo informacije o Vama od treće strane. To može da uključuje informacije koje su međusobno delili povezani subjeti sa privrednim društvom PMI, javno dostupne informacije sa profila (kao na primer šta volite i koja su Vaša interesovanja) na sajtovima društvenih mreža treće strane (kao što su Facebook i Twitter), i marketiniške liste dobijene od marketinških agencija koje su treća strana.

Takođe možemo da prikupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će u datom trenutku biti jasno.

 

Koje informacije o Vama prikupljamo?

Možemo da prikupljamo razne vrste informacija o Vama:

•  informacije koje su neophodne da bismo ispunili Vaše zahteve

•  informacije neophodne da bismo pružili usluge pokrivene garancijom

•  informacije koje nam dajete u obrascima ili anketama

•  informacije o Vašim posetama našim prodajnim mestima i događajima

•  informacije koje nam dajete pri pozivanju pozivnih centara

•  informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja

•  informacije neophodne za proveru Vašeg godišta

 

Više informacija…

Informacije koje neposredno prikupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kome nam iste dajete. Na primer:

•  ako naručite proizvod od nas preko kontaktne tačke, pružate informacije o svom imenu, kontaktu, računu i proizvodima koje ste izabrali kako bismo mogli da izvršimo Vašu narudžbinu;

•  možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesoavanja kada je reč o proizvodima da bismo mogli da Vam poundimo proizvode i usluge koje će Vas zanimati;

•  ako zakažete sastanak kod nas (ili kod nekoga ko podržava naše proizvode ili usluge), možemo prikupiti podatke o Vašem imenu i kontaktu;

možemo da prikupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaše godište, na primer kopiju identifikacionog dokumenta ili Vašu sliku.

 

Informacije koje prikupljamo automatski najčešće se tiču:

•  detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer vreme i trajanje);

•  koliko često posećujete maloprodajne objekte ili događaje (uključujući i oblasti u neposrednoj blizini), koje oblasti posećujete i na koje vreme i šta ste kupili;

•  Vaše upotrebe digitalnih kontaktnih mesta sa privrednim društvom PMI (kao na primer stranice koje posećujete, stranica sa koje ste došli i stranica koju ste posetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje ste uneli ili linkovi na koje ste kliknuli u okviru kontaktnog mesta); i

•  Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o eventualnim kolačićima koje smo uskladištili na Vašem uređaju).

 

Informacije koje prikupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija sa profila (kao što su informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja), na primer sa javnih objava na društvenim mrežama.

 

 

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni pojedinih država ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, nećemo koristiti informacije o Vama u te svrhe u tim državama.

 

U skladu sa tim, informacije o Vama koristimo u sledeće svrhe:

•  da bismo ispunili propisane obaveze, kao na primer provera godišta i statusa korisnika naših proizvoda

•  da bismo Vam prodali naše proizvode, uključujući i izvršavanje narudžbina i obrađivanje uplata

•  da bismo Vam pružili usluge vezane za prodaju, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima i pružanje usluga pokrivenih garancijom

•  da bismo promovisali naše proizvode (kada to zakon dozvoljava), uključujući i sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti, unapređivanje proizvoda, istraživanje tržišta, razvijanje marketinških strategija, sprovođenje marketinških kampanja i prilagođavanje iskustva na maloprodajnim mestima gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI i na događajima

•  da bismo mi ili naši poslovni partneri mogli da Vas informišu o eventualnim prilikama da učestvujete u promocijama proizvoda privrednog društva PMI i ostalim marketinškim aktivnostima

•  da bismo podržali sve što je prethodno pomenuto, uključujući i upravljanje Vašim nalozima, omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, dopisivanje sa Vama, upravljanje Vašim zakazanim terminima kod nas ili kod nekoga ko podržava naše proizvode i usluge (na primer po pitanju novog proizvoda ili usluge nakon prodaje), prilagođavanje Vaših iskustava sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI i administracije i rešavanja problema

•  radi analitike poslovanja i unapređenja istog, uključujući i unapređenje proizvoda privrednog društva PMI, prodajnih mesta i događaja i informacija koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružaju klijentima

•  u druge svrhe o kojima Vas obaveštavamo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put prikupe

 

Pravni osnov za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“):

•  usklađivanje sa pravnim obavezama kojima podležemo;

•  ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana;

•  opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka;

•  kada ništa od pomenutog nije primenljivo, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

 

 

Više informacija…

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode prikupljanja i pravnim osnovom za upotrebu su:

Svrha

Način prikupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

 • proveravanje Vašeg godišta i statusa korisnika naših proizvoda

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi.

Koristimo ih jer je neophodno da ispunimo pravne obaveze da proizvode prodajemo samo odraslima ili, u državama gde takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da prodajemo naše proizvode isključivo odraslima, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Prodaja naših proizvoda

 • izvršavanje Vaših narudžbina (uključujući i slanje potvrda)
 • obrađivanje Vaših uplata
 • pružanje usluga pokrivenih garancijom

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi (obično ime, adresa, adresa e-pošte, informacije o plaćanju).

Korisitmo ih u ispunjavanju naših ugovornih obaveza prema Vama kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga vezanih za prodaju

 • bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • dopisivanje sa Vama
 • opšta administracija i rešavanje problema
 • sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u pružanju usluga vezanih za prodaju našim potrošačima, a Vaši interesi, prava i slobode vezane za to da informacije o Vama budu zaštićenene ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje naših proizvoda (kada to zakon dozvoljava)

 • razumevanje Vaših preferencija (na primer koji proizvodi ili događaji mogu da Vas zanimaju ili mogu da se prilagode Vašim potrebama) i, kada zakon to dozvoljava, promovisanje proizvoda lično Vama
 • sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili da ih sprovodite
 • za istraživanja tržišta
 • razvoj marketinških strategija
 • sprovođenje marketinških kampanja
 • prilagođavanje Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI (na primer personalizovanje posete, na primer pozdravljanjem ili predlozima koji Vas mogu zanimati)

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer koristeći tehnologiju da bismo nadgledali upotrebu kontaktnih tačaka privrednog društva PMI) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da promovišemo svoje proizvode, da upravljamo kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI i da prilagodimo Vaša iskustva na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje naših proizvoda (kada to zakon dozvoljava)

 • pružanje informacija o Filijalma PMI, njihovim promocijama, proizvodima i uslugama, prodajnim mestima, događajima i regulisanju naših proizvoda, kao i upravljanje svime što je pomenuto; i razvoj i unapređenje alatki potrebnih za ostvarivanje tih svrha.

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer Vaše ime i kontakt i podaci o društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer koristeći kolčiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da promovišemo svoje proizvode, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

U određenim državama, kada to zakon nalaže, te materijale ćemo Vam slati u elektronskom obliku samo uz Vašu saglasnost.

Podrška svih gore navedenih svrha

 • upravljanje Vašim nalozima
 • omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (na primer omogućavanje da ostanete prijavljeni na delovima kontaktnih tačaka koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike, upravljanje Vašim željenim jezicima, povezivanje Vas sa Vašom korpom za kupovinu)
 • dopisivanje sa Vama
 • upravljanje zakazanim terminima sa nama ili sa nekim ko podržava naše proizvode ili usluge (na primer po pitanju novog prizvoda ili usluge nakon prodaje)
 • poboljšanje Vašeg iskustva
 • administracija i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (obično ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje prikupljamo automatski (na primer informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Korisitimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kada upravljamo Vašim nalogom da bismo podržali kupovinu ili da pružimo usluge nakon prodaje, koristimo informacije da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; kada upravljamo Vašim nalogom da bismo Vam pokazali naše proizvode, podržavamo marketing, tako da ih koristimo samo u slučaju da imamo opravdani poslovni interes da promovišemo svoje proizvode, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes itd.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • dozvoljavanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas informišu o eventualnim prilikama da učestvujete u promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • za analitiku i unapređanje poslovanja (uključujući i za proizvode privrednog društva PMI, prodajna mesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, događaje, digitalne kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružamo našim klijentima)

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacija koje prikupljamo automatski; i (kada zakon to dozvoljava) informacija koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, prodajna mesta i događaje i da pozivamo druge da učestvuju u promociji prozvoda privrednog društva PMI, a da taj interes, koji podrazumeva pravo i slobodu na zaštitu informacija pritom nije nadjačan Vašim interesima.

 

 

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od pomenutih pravnih osnova, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o privatnosti podataka gde će biti objašnjena takva upotreba. Svaki eventualni dodatak obaveštenju treba da pročitate zajedno sa ovim obaveštenjem.

 

 

Sa kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti sa:

•  Filijalama PMI;

•  trećim stranama koje obezbeđuju proizvode ili usluge Filijalama PMI ili Vama;

•  pažljivo izabranim poslovnim partnerima ili oglašivačima Filijala PMI (u oblastima koje su povezane sa našim proizvodima ili koje su u skladu sa njihovim stilom i imidžom) tako da mogu da Vas kontaktiraju radi ponuda za koje smatraju da bi Vas zanimale u skladu sa Vašim preferencijama; i

•  ostale treće strane kada zakon to nalaže ili dozvoljava.

 

 

Više informacija…

Deljenje podataka sa drugim Filijalama PMI

 

•  Informacije o Vama deliće se sa upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za Filjale PMI. Philip Morris International Management SA obrađuje informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.

•  Informacije o Vama mogu se podeliti sa Filijalom PMI koja je odgovorna za državu u kojoj živite (ukoliko to nije Filijala PMI koja je prva prikupila informacije) u sve svrhe opisane u ovom obaveštenju.

•  Informacije o Vama mogu se deliti sa bilo kojim drugim subjektom koji je povezan sa privrednim društvom PMI koga kontaktirate (na primer ako putujete i želite da znate gde možete da kupite proizvode PMI u novoj državi ili gde da nađete uslugu ili podršku za proizvode PMI) u cilju poboljšanja usluge koju Vam pružamo.

 

Više informacija o subjektima koji su povezani sa privrednimm društvom PMI i o državama gde se nalaze možete pronaći ovde.

 

Deljenje podataka sa Trećim stranama

•  Informacije o Vama možemo podeliti sa trećim stranama koje Vama ili Filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su savetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci dostava, trgovci na malo, instruktori za proizvode, pružaoci usluga informisanja i pružaoci usluga provere godišta).

•  Informacije o Vama možemo podeliti sa pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima povezanih subjekata sa privrednim društvom PMI, koji predstvaljaju treću stranu, (koji su u skladu sa onim što možete dovesti u vezu sa našim proizvodima, na primer jer imaju sličan ili odgovarajući imidž, stil ili funkcionalnost) da bi mogli da Vas kontaktiraju radi proizvoda, usluga ili promocija za koje smatraju da bi mogli da Vas interesuju u skladu sa Vašim preferencijama.

•  Informacije o Vama možemo podeliti sa ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: sa regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih službenika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka ili u vezi sa istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restruktuiranja organizacije.

 

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj sa bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i Filijale PMI prenose informacije širom sveta. Prema tome, i informacije o Vama mogu se prenositi širom sveta (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u okviru Evropske ekonomske zone, to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone).

 

Više informacija…

Kada koristimo informacije na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti ili unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde o zaštiti podataka.

Na primer, Filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone („EEZ“) mogu da prenesu lične informacije Filijalama PMI van EEZ. U svim slučajevima, taj prenos će:

•   biti zasnovan na Odluci Evropske komisije o primerenosti;

•  podlegati odgovarajućim zaštitnim merama, na primer Tipskim ugovorima EU; ili

•  biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mera preduzetih na Vaš zahtev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primer u vezi sa organizovanjem putovanja.

 

U svim slučajevima, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

 

 

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, uništenja ili neovlašćene upotrebe ili izmene. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružaoca usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

 

 

Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati za vreme koje je neophodno da ispunimo svrhe u koje su te informacije prikupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije prikupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas tražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primer, radi poreza ili u računovodstvene svrhe.

 

Više informacija…

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma opisanih u sledećoj tabeli:

Vrsta

Objašnjenje/najčešći kriterijumi za zadržavanje

 • promocije za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (ukoliko koristite digitalne kontaktne tačke i ukoliko je moguće stupiti u kontakt sa Vama)

Većina informacija na Vašem marketinškom profilu čuva se za vreme trajanja našeg marketinškog odnosa sa Vama; na primer, sve dok koristitie digitalne kontaktne tačke ili odgovarate na naša obraćanja. Međutim, neki elementi Vašeg marketinškog profila, kao što je evidencija naše interakcije prirodno zastari nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih brišemo automatski nakon definisanih perioda (najčešće 3 godine) u zavisnosti od svrha u koje smo ih prikupili.

 • promocije za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (ukoliko više nismo u kontaktu)

Scenario je isti kao i u pređašnjem slučaju, ali ako nemamo nikakav kontakt sa Vama duži vremenski period (najčešće 2 godine), prestaćemo da Vam šaljemo marketinška saopštenja i izbrisaćemo istoriju Vaših odgovora na naša saopštenja. To će se, na primer, desiti ako nikada ne kliknete na poziv na događaj, ako se nikada ne prijavite na digitalnu kontaktnu tačku ili ako nikada ne kontaktirate centar za brigu o kupcima za vreme tog perioda. Razlog je što, u takvim okolnostima, pretpostavljamo da više ne želite da primate saopštenja.

 • promocije za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (ukoliko je nemoguće stupiti u kontakt sa Vama)

Ako ste se prijavili da primate marketinška saopštenja, ali informacije koje ste nam dali da bismo Vas kontaktirali više ne funkcionišu, zadržaćemo Vaše detalje najčešće na period od samo 6 meseci kako bismo Vam dali vremena da se vratite i ispravite te informacije.

 • promocije za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (nepotpune registracije)

Ako započnete registraciju u bazi podataka, ali ne dovršite process (na primer, ukoliko ne dovršite proces provere godišta ili ukoliko ne prihvatite uslove upotrebe kontaktnih tačaka), zadržaćemo Vaše podatke na samo 6 meseci kako bismo Vam dali vremena da se vratite i dovršite process.

 • istraživanje tržišta

Ukoliko niste prijavljeni kod nas u druge svrhe (npr. marketinška saopštenja, garancije, briga o kupcima), a mi koristimo javno dostupne informacije o Vama kako bismo razumeli tržište ili Vaše preferencije, zadržaćemo informacije o Vama na kratak vremenski period kako bismo obavili određeni deo istraživanja tržišta.

 • kupovine i garancija

Ukoliko kupite robu, zadržaćemo podatke o tome na period neophodan za dovršavanje prodaje i kako bismo ispunili pravne obaveze (na primer, u poreke svrhe i radi vođenja računovodstvene evidencije.). Ako se prijavite i za garanciju za neki uređaj, podatke o tome ćemo zadržati na period na koji se garancija odnosi.

 • briga o kupcu

Ako kontaktirate centar za brigu o kupcima, zadržaćemo evidenciju o tome (uključujući i podatke o Vašem upitu i našem odgovoru) i zadržaćemo je sve dok je relevantna za naš odnos, na primer ako želite da zamenimo uređaj koji je pokriven garancijom ili ako su Vaši nedavni upiti i dalje relevenatni. Privremene evidencije (na primer, automatski snimak telefonskog poziva u kome od nas tražite da Vas povežemo sa maloprodajnim objektom) mogu biti relevantne samo dok se ne naprave trajnije evidencije i zadržaćemo ih samo pirvremeno.

 • evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se zadržavaju u periodu od nekoliko meseci.

 • analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

 

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete imati neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

•   zahtev da Vam omogućimo pristup tim informacijama;

•   zahtev za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje tih informacija;

•   zahtev za ograničenje naše upotrebe tih informacija u određenim okolnostima;

•   prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;

•   povlačenje saglasnosti za naše korišćenje tih informacija; 

•   prenosivost podataka u određenim okolnostima;

•   opredeljenje da ih ne koristimo za direktni marketing; i

•   podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ukoliko on postoji).

 

Nudimo Vam jednostavne načine da ostvarite ta prava, kao što su linkovi za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate.

 

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

 

 

Više informacija…

Prava koja imate zavise od zakona u Vašoj državi. Ukoliko ste iz Evropske ekonomske zone, imaćete prava koja su navedena u sledećoj tabeli. Ukoliko niste iz te zone, možete da nas kontaktirate (pogledajte pasus „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) za više informacija.

 

Prava u vezi sa informacijama o Vama koje posedujemo

Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)

 • na zahtev da Vam omogućimo pristup informacijama

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;
 • našeg imena i kontakt podataka;
 • svrhe obrade;
 • kategorija datih informacija;
 • kategorija lica sa kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluke Evropske komisije o primerenosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacija o logici koja stoji iza toga, kao i značaja i predviđenih posledica takve obrade po Vas; i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

 • na zahtev za ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

 • na zahtev za brisanje informacija

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;
 • su informacije nezakonito pribavljene ili korišćenje; ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.
 • na zahtev za ograničenje obrade informacija

To pravo važi, privremeno dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacije koje korisitimo; ili
 • ste podneli prigovor na to što korisitimo informacije na osnovu opravdanog interesa

(ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi tražite da biste prikupili dokaze.
 • na prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dva prava:

 1. ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev; i
 2. ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje u te svrhe uz objašnjenje Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.
 • na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

 • na prenosivost podataka

Ako:

 1. ste nam vi dali podatke; i
 2. koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

 • na podnošenje žalbe nadozornom organu u Vašoj državi

Svaka država koja pripada Evropskoj ekonomskoj zoni mora da obezbedi jednog državnog organa ili više njih u te svrhe.

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dodatne napomene o određenim državama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

Više informacija ukoliko ste u Francuskoj…

 • Ukoliko ste u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi sa informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (preciznije da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju prava da ih vide). Možete:
 • da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za sve upotrebe informacija o Vama); ili
 • da nam date konkretna uputstva koja važe samo za našu upotrebu informacija o Vama.

Vaša uputstva mogu sadržati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećoj strani (ali u slučajevima kada informacije sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverlivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 1. kako bi upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i
 2. kako biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem upotrebe ili ažuriranjem informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više detalja o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu sa našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?“ za više informacija).

 

 

 

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne Filijale PMI, ovde. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam Filijala PMI pošalje.

 

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podatka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloga za zabrinutost. Ukoliko relevantni Filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

 

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Obavestićemo Vas o izmenama kada nam zakon to nalaže.