Predstavljanje PMI proizvoda bez duvanskog dima - Smernice za komunikaciju

 

PMI nudi razne kvalitetne, naučno utemeljene proizvode bez duvanskog dima koji su mnogo bolji izbor od nastavka pušenja cigareta. Naša vizija je da će naši proizvodi bez duvanskog dima jednog dana  u potpunosti zameniti cigarete.

 

 

1.  Pušenje cigareta izaziva ozbiljne bolesti i izaziva zavisnost. Bez sumnje, najbolja odluka koju svaki pušač može doneti je da u potpunosti prestane sa upotrebom duvana i nikotina.

2.  Maloletna lica ne bi trebalo da koriste duvan ili druge nikotinske proizvode u bilo kom obliku.

3.  PMI proizvodi bez duvanskog dima namenjeni su punoletnim pušačima koji bi inače nastavili sa pušenjem cigareta ili korišćenjem drugih nikotinskih proizvoda.

4.  PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu namenjeni punoletnim osobama koje nikada nisu koristile duvan ili nikotinske proizvode, ili koje su prestale sa upotrebom duvanskih ili nikotinskih proizvoda. Naši proizvodi bez duvanskog dima nisu alternativa za odvikavanje od pušenja i nisu osmišljeni kao pomoćno sredstvo za prestanak pušenja.

5.  PMI proizvodi bez duvanskog dima nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva zavisnost. Prelazak na proizvode bez duvanskog dima je bolji izbor od nastavka pušenja cigareta.

6.  Podržavamo punoletne pušače na njihovom putu ka potpunom prelasku na proizvode bez duvanskog dima kroz edukacije i savete.

7.  Kako bi iskusili prednosti proizvoda bez duvanskog dima, punoletni pušači bi trebalo da koriste isključivo ove proizvode i da u potpunosti prestanu sa pušenjem cigareta.

8. Korisnicima pružamo sve relevantne bezbednosne informacije koje se odnose na naše proizvode bez duvanskog dima.