Loading...
BESPLATNO TESTIRAJTE IQOS UREĐAJ 15 DANA, PRIJAVITE SE.
*
*
*
close

Preporuči prijatelju - opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PROGRAMA

 

U okviru programa “Preporuči prijatelju”, registrovani korisnici IQOS-a su pozvani da ostvare „Kredit“ na osnovu pozivanja svojih prijatelja punoletnih pušača da kupe IQOS specijalnu ponudu u tačno definisanim IQOS maloprodajnim objektima. Ovde navedeni Opšti Uslovi programa “Preporuči prijatelju” važe i za osobu koja preporučuje (u nastavku „Preporučilac“) i za osobu koja je preporučena (u nastavku „Preporučeni“), zajedničkog naziva „Učesnici“u daljem tekstu.

Philip Morris Operations a.d. Niš ima pravo da suspenduje, obustavi ili promeni Opšte Uslove programa “Preporuči prijatelju” u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Kredit stečen u skladu sa Opštim Uslovima do trenutka promene, suspenzije ili obustavljanja će biti uvažen.

Informacije o “Preporučenom”:
 Učestvujući u programu “Preporuči prijatelju” Preporučeni prihvata da Philip Morris Operations a.d. Niš može po sopstvenom nahođenju da podeli broj telefona Preporučenog, kao i status koda za preporuku u nalogu Preporučioca kako bi informisali Preporučioca o iznosu prikupljenog Kredita. Philip Morris Operations a.d. Niš neće deliti druge detalje osim navedenih. Ukoliko ne želi da Preporučilac dobije navedene informacije, osoba ne treba da izvrši kupovinu IQOS specijalne ponude koristeći kod za preporuku. Na taj način, učešće u programu “Preporuči prijatelju” neće biti realizovano.

1. Pravo na učešće

Učesnici moraju biti stariji od 18 godina i pušači, odnosno korisnici IQOS-a. Učesnici moraju biti rezidenti republike Srbije, dokazujući to pokazivanjem lične karte prodajnom osoblju, ukoliko se to zatraži. Učesnici moraju biti stvarne osobe.

Lica koja stiču pravo na učešće kao Preporučioci moraju:

  • Biti registrovani korisnici IQOS-a.
  • Dodatno, Philip Morris Operations a.d.Niš može izabrati posebne grupe potrošača koje želi da uključi u program.

2. Kredit

Kredit se može zaraditi na sledeći način:

  • Preporučilac deli svoj jedinstveni kod za preporuku koji je dobio od tima koji organizuje program.
  • Osoba koja prima kod (Preporučeni) je u obavezi da kod pokaže prilikom kupovine IQOS specijalne ponude.
  • Preporučeni nije već registrovani IQOS korisnik.
  • Preporučeni se registruje u trenutku kupovine, po važećim pravilima kupovine IQOS specijalne ponude.
  • Kod za preporuku koji Preporučeni pokaže je validan kod, što će biti utvrđeno proverom u sistemu u trenutku pokazivanja koda.
  • Preporučeni i Preporučilac moraju uvek biti različite osobe.

Uspešnom preporukom će se smatrati ona preporuka kod koje su svi gore navedeni uslovi zadovoljeni, i kupovina finalizovana. Preporučeni će dobiti 500 RSD umanjenje cene IQOS specijalne ponude za verziju 2.4 Plus uređaja u odnosu na standardnu cenu, dok će u slučaju 3 Duo verzije uređaja, preporučeni dobiti 1.000 RSD umanjene cene IQOS specijalne ponude u odnosu na standardnu cenu (popust ne važi ukoliko već postoji sniženje tog dana u odnosu na standardnu cenu: Shopping day, Shopping night i slično). Preporučilac će dobiti kredit u iznosu od 500 RSD na svom nalogu, što će biti potvrđeno SMS-om.

Preporučilac može ostvariti kredit najviše 5 puta ukupno. Kod za preporuku je validan u neograničeno od dana dostavljanja Preporučiocu.

Program “Preporuči prijatelju” se može koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe.

Proizvode kupljene Kreditom nije moguće vratiti u zamenu za novac. Kredit nije moguće zameniti za gotovinu, prebaciti na drugu osobu ili iskoristiti van IQOS prodajnih mesta. Prilikom potrošnje kredita Preporučilac može koristii kredit u iznosima od 500 RSD (1,000, 1,500 itd.), i nije moguće dobiti kusur u slučaju da Preporučilac želi da kupi robu u iznosu manjem od predviđene zaokružene vrednosti kredita. Zloupotreba Kredita je uzrok isključenja iz programa i eventualnih daljih pravnih posledica.

Kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš će, ukoliko je samostalno utvrdila da su Učesnici ispunili Opšte uslove, potvrditi da su Učesnici ostvarili bonuse predviđene uslovima Programa. Preporučilac će automatski dobiti Kredit, sačuvan na njegovom virtuelnom nalogu, kreiranom za potrebe programa “Preporuči prijatelu”. Philip Morris Operations a.d. Niš može poslati SMS ili elektronsku poštu bilo kom od Učesnika ukoliko je potrebno dostaviti obaveštenje o statusu Kredita ili Koda za preporuku.

Kredit koji Preporučilac stiče može se iskoristiti u periodu od 12 meseci, od prvog dana sticanja kredita. Kredit koji nije iskorišćen u roku od 12 meseci od dana sticanja kredita će automatski biti poništen.

Ukoliko ovi dokumentom nije drugačije regulisano, učesnici su odgovorni za druge poreze i dažbine koje se mogu pojaviti kao rezultat iskorišćenja ili sticanja Kredita ili popusta.

Katalog i cene proizvoda koji se mogu kupiti Kreditom je definisan od strane Maloprodavca, i podložan je promenama.

Cene proizvoda koji se mogu kupiti putem KODa Preporučioca su definisane od strane Maloprodavca.

Proračun iznosa kredita je automatski proces, baziran na iskorišćenju Kodova za preporuku i kupovini IQOS specijalnih ponuda, u IQOS maloprodajnim objektima. Philip Morris Operations a.d. Niš zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ispita usklađenost sa Opštim uslovima.

3. Deljenje Koda za preporuku

Preporučilac neće deliti niti objavljivati Kod za preporuku na način ili na mestu gde ne postoji razumna osnova da publiku čine punoletni pušači ili IQOS korisnici na koje se Kod za preporuku odnosi. Preporučilac može da deli svoj Kod za preporuku na bilo koji način koji želi, dokle god se taj vid komunikacije može okarakterisati kao lična komunikacija. Oglašavanje ili masovno promovisanje Koda za preporuku je najstrože zabranjeno, i rezultovaće trenutnim isključenjem iz Programa, bez mogućnosti iskorišćenja prethodno stečenog Kredita. Preporučilac će izuzeti i neće držati Philip Morris Operations a.d. Niš, njegove direktore, akcionare, zaposlene, agente i saradnike odgovornim u slučaju bilo kakvih tvrdnji proisteklih kao razlog bespravnog deljenja Koda za preporuku.

4. Zaštita od korupcije

Deljenjem Koda za preporuku, ostvarenjem kupovine IQOS specijalne ponude i da bi bili podobni za dobijanje Kredita, svaki učesnik je saglasan i prihvata sledeće uslove u vezi sa zaštitom od korupcije: Niste državni zvaničnik, koji pojam uključuje bilo kog zaposlenog u državnoj službi, kandidata za javnu funkciju, ili zaposlene pravnim licima u delimično ili potpuno u vlasništvu ili pod kontrolom države, javnim međunarodnim organizacijama ili političkim partijama. Državni zvaničnici nisu ovlašćeni na ostvarivanje kredita. Odmah ćete nas informisati ako ste državni zvaničnik. U vezi sa aktivnostima preporuke ili bonusom (i) nećete direktno ili indirektno nuditi, obećavati bilo kom trećem licu uključujući državnom zvaničniku ili tražiti, primati ili dobijati obećanja za Vas ili drugo lice, bilo koji poklon, uplatu, nagradu, protivnaknadu ili drugu korist, koja bi mogla da se smatra mitom ili protivzakonitom koruptivnom praksom i (ii) i povinovaćete se svi zakonima koji uređuju oblast zaštite od korupcije uključujući Američki Zakon o inostranim koruptivnim praksama i Zakon o zabrani mita Ujedinjenog Kraljevstva.

5. Razno

Philip Morris Operations a.d. Niš zadržava pravo da istraži učešće u Programu u sa ciljem otkrivanja bilo kakvih zloupotreba, i da preuzme sve potrebne mere da iste spreči ili otkloni. Ove mere mogu podrazumevati da Philip Morris Operations a.d. Niš donese odluku da obustavi prodaju IQOS specijalne ponude po sniženoj ceni. Kredit stečen zloupotrebom ili nepoštovanjem Opštih uslova imaće vrednost nula, i povrat novca može biti zahtevan od strane Philip Morris Operations a.d. Niš.

Philip Morris Operations a.d. Niš zadržava pravo da kontaktira sve Učesnike koji steknu Kredit u iznosu većem od 13,001 RSD (iznos koji je definisan zakonom o porezu I dohodku gradjana) i zatraži dodatne podatke u skladu sa zakonom (JMBG i dr.), za svrhu regulisanja obaveza prema državi i uplate poreza od strane kompanije Philip Morris Operations a.d. Niš. Učesnici koji odbiju da dostave dodatne podatke neće moći da iskoriste Kredit u iznosu preko navedenog praga.

PMOP u skladu sa pravilima programa “Preporuči prijatelju”, ima pravo da iskljuci Učesnika onog trenutka, kada Učesnik dostigne limit od 5 preporuka.

Na program “Preporuči prijatelju” primenjuje se srpsko pravo. U slučaju bilo kakvog spora, nadležnost će imati Osnovni sud u Nišu.

Program “Preporuči prijatelju” organizuje kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš, Bulevar 12. februara 74, Niš, Srbija.