Preporuči prijatelju - opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PROGRAMA

U okviru programa “Preporuči prijatelju”, registrovani korisnici IQOS-a I LIL SOLID-a su pozvani da preporuče svojim prijateljima punoletnim pušačima da kupe IQOS ili LIL SOLID po specijalnoj ponudi u tačno definisanim IQOS maloprodajnim objektima ili na web sajtu. Ovde navedeni Opšti Uslovi programa “Preporuči prijatelju” važe i za osobu koja preporučuje (u nastavku „Preporučilac“) i za osobu koja je preporučena (u nastavku „Preporučeni“), zajedničkog naziva „Učesnici“u daljem tekstu.

Philip Morris Operations a.d. Niš ima pravo da suspenduje, obustavi ili promeni Opšte Uslove programa “Preporuči prijatelju” u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.  Stečeni benefiti u skladu sa Opštim Uslovima do trenutka promene, suspenzije ili obustavljanja će biti uvažen.

Informacije o “Preporučenom”:
 Učestvujući u programu “Preporuči prijatelju” Preporučeni prihvata da Philip Morris Operations a.d. Niš može po sopstvenom nahođenju da podeli broj telefona Preporučenog, kao i status koda za preporuku u nalogu Preporučioca. Philip Morris Operations a.d. Niš neće deliti druge detalje osim navedenih. Ukoliko ne želi da Preporučilac dobije navedene informacije, osoba ne treba da izvrši kupovinu IQOS ili LIL SOLID po specijalnoj ponudi koristeći kod za preporuku. Na taj način, učešće u programu “Preporuči prijatelju” neće biti realizovano.

 1. Pravo na učešće

Učesnici moraju biti stariji od 18 godina i pušači, odnosno korisnici IQOS-a. Učesnici moraju biti rezidenti republike Srbije, dokazujući to pokazivanjem lične karte prodajnom osoblju, ukoliko se to zatraži. Učesnici moraju biti stvarne osobe.

Lica koja stiču pravo na učešće kao Preporučioci moraju:

 • Biti registrovani korisnici IQOS ili LIL SOLID uređaja.
 • Dodatno, Philip Morris Operations a.d.Niš može izabrati posebne grupe potrošača koje želi da uključi u program.
 1. Benefit za preporučioce koji su korisnici registrovanog IQOS uređaja na svom imenu tj članovi IQOS Club-a - IQOS Club poeni – odnose se samo na članove IQOS Club-a tj. vlasnike minimum jednog IQOS uređaja registrovanog na svom profilu. Opšti uslovi učešća u programu IQOS Club

IQOS Club poeni se mogu zaraditi na sledeći način:

 • Preporučilac mora da bude vlasnik minimum jednog IQOS uređaja registrovanog na svom profilu.
 • Preporučilac deli svoj jedinstveni kod za preporuku koji je dobio od tima koji organizuje program.
 • Osoba koja prima kod (Preporučeni) je u obavezi da kod pokaže prilikom kupovine IQOS specijalne ponude.
 • Preporučeni nije već registrovani IQOS ili LIL SOLID korisnik.
 • Preporučeni se registruje u trenutku kupovine, po važećim pravilima kupovine IQOS specijalne ponude uz prvu registraciju.
 • Kod za preporuku koji Preporučeni pokaže je validan kod, što će biti utvrđeno proverom u sistemu u trenutku pokazivanja koda.
 • Preporučeni i Preporučilac moraju uvek biti različite osobe.
 1. Benefiti za preporučioce koji su korisnici registrovanog samo LIL SOLID uređaja na svom imenu tj nisu clanovi IQOS Club-a – povlašćena cena za zamenu lil Solid uređaja “staro za novo” za IQOS 3 DUO uređaj – odnosi se samo na korisnike koji imaju LIL SOLID uređaj I nemaju niti jedan IQOS uređaj registrovan na svom profilu.

Benefit povlašcene cene prilikom zamene LIL SOLID uređaja za IQOS 3 DUO se mogu zaraditi na sledeći način:

 • Vrenost benefita u vidu povlašćene cene direktno zavisnosti od broja realizovanih preporuka na sledeci nacin:

         -Lil Solid preporučilac sa 3 realizovane uspešne preporuke – povlašćena cena za zamenu za IQOS 3 Duo iznosi 3000 rsd

         -Lil Solid preporučilac sa 5 realizovanih uspešnih preporuka – povlašćena cena za zamenu za IQOS 3 Duo iznosi 1000 rsd

 • Nakon iskorišćenja povlašćene ponude preporučilaca, on postaje član IQOS club-a (jer postaje korisnik IQOS uređaja) I ima sva prava u IQOS Clubu u odnosu na odgovarajući statusni nivo.
 • Preporučilac mora da bude vlasnik minimum jednog LIL SOLID uređaja registrovanog na svom profilu, ali ne i IQOS uređaja i član IQOS Club-a
 • Preporučilac deli svoj jedinstveni kod za preporuku koji je dobio od tima koji organizuje program.
 • Osoba koja prima kod (Preporučeni) je u obavezi da kod pokaže prilikom kupovine IQOS ili LIL SOLID specijalne ponude.
 • Preporučeni nije već registrovani IQOS ili LIL SOLID korisnik.
 • Preporučeni se registruje u trenutku kupovine, po važećim pravilima kupovine IQOS specijalne ponude uz prvu registraciju.
 • Kod za preporuku koji Preporučeni pokaže je validan kod, što će biti utvrđeno proverom u sistemu u trenutku pokazivanja koda.
 • Preporučeni i Preporučilac moraju uvek biti različite osobe.

Uspešnom preporukom će se smatrati ona preporuka kod koje su svi gore navedeni uslovi zadovoljeni, i kupovina finalizovana. Preporučeni će dobiti specijalnu ponudu prilikom prve kupovine i registracije IQOS ili LIL SOLID uređaja.

Preporučilac može najviše 8 puta ukupno da iskoristi svoj kod za preporuku, tj što znači da maksimalno može da preporuči 8 različitih prijatelja. Kod za preporuku je validan neograničeno.

Program “Preporuči prijatelju” se može koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe.

Kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš će, ukoliko je samostalno utvrdila da su Učesnici ispunili Opšte uslove, potvrditi da su Učesnici ostvarili bonuse predviđene uslovima Programa.

Cene proizvoda koji se mogu kupiti putem KODa Preporučioca su definisane od strane Maloprodavca.

Philip Morris Operations a.d. Niš zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ispita usklađenost sa Opštim uslovima.

 1. Deljenje Koda za preporuku

Preporučilac neće deliti niti objavljivati Kod za preporuku na način ili na mestu gde ne postoji razumna osnova da publiku čine punoletni pušači ili IQOS/LIL SOLID korisnici na koje se Kod za preporuku odnosi. Preporučilac može da deli svoj Kod za preporuku na bilo koji način koji želi, dokle god se taj vid komunikacije može okarakterisati kao lična komunikacija. Oglašavanje ili masovno promovisanje Koda za preporuku je najstrože zabranjeno, i rezultovaće trenutnim isključenjem iz Programa. Preporučilac će izuzeti i neće držati Philip Morris Operations a.d. Niš, njegove direktore, akcionare, zaposlene, agente i saradnike odgovornim u slučaju bilo kakvih tvrdnji proisteklih kao razlog bespravnog deljenja Koda za preporuku.

 1. Zaštita od korupcije

Deljenjem Koda za preporuku, ostvarenjem kupovine IQOS/LIL SOLID specijalne ponude, svaki učesnik je saglasan i prihvata sledeće uslove u vezi sa zaštitom od korupcije: Niste državni zvaničnik, koji pojam uključuje bilo kog zaposlenog u državnoj službi, kandidata za javnu funkciju, ili zaposlene pravnim licima u delimično ili potpuno u vlasništvu ili pod kontrolom države, javnim međunarodnim organizacijama ili političkim partijama. Odmah ćete nas informisati ako ste državni zvaničnik. U vezi sa aktivnostima preporuke ili bonusom (i) nećete direktno ili indirektno nuditi, obećavati bilo kom trećem licu uključujući državnom zvaničniku ili tražiti, primati ili dobijati obećanja za Vas ili drugo lice, bilo koji poklon, uplatu, nagradu, protivnaknadu ili drugu korist, koja bi mogla da se smatra mitom ili protivzakonitom koruptivnom praksom i (ii) i povinovaćete se svi zakonima koji uređuju oblast zaštite od korupcije uključujući Američki Zakon o inostranim koruptivnim praksama i Zakon o zabrani mita Ujedinjenog Kraljevstva.

 1. Razno

Philip Morris Operations a.d. Niš zadržava pravo da istraži učešće u Programu u sa ciljem otkrivanja bilo kakvih zloupotreba, i da preuzme sve potrebne mere da iste spreči ili otkloni. Ove mere mogu podrazumevati da Philip Morris Operations a.d. Niš donese odluku da obustavi prodaju IQOS-lil SOLID specijalne ponude po sniženoj ceni.

PMOP u skladu sa pravilima programa “Preporuči prijatelju”, ima pravo da iskljuci Učesnika onog trenutka, kada Učesnik dostigne limit od 8 preporuka.

Na program “Preporuči prijatelju” primenjuje se srpsko pravo. U slučaju bilo kakvog spora, nadležnost će imati Osnovni sud u Nišu.

Program “Preporuči prijatelju” organizuje kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš, Bulevar 12. februara 74, Niš, Srbija.