Dozvola za korišćenje sadržaja koji generišu korisnici

 

UVOD

 

Mi smo član grupe kompanija Philip Morris International (u daljem tekstu ,,mi”, ,,nas” ili ,,PMI”).

Predstavili smo se Vama (u daljem tekstu ,,Vi” ili ,,Vaš”), i dali svoje kontakt podatke na www.iqos.com (u daljem tekstu ,,vebsajt”) u vezi sa čim se nalazite ovde.

 

Želeli bismo da koristimo Vaš sadržaj (engl. ,,UGC” (user generated content) – sadržaj koji generišu korisnici). Podnošenjem sadržaja slažete se sa uslovima (u daljem tekstu ,,uslovi”) pod kojima nam dozvoljavate da koristimo Vaš sadržaj naveden u ovom dokumentu.

 

Ovo su važne odredbe: pročitajte ih pre postavljanja bilo kakvog UGC-a jer su obavezujuće.

 

AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NE MOŽETE POSTAVITI UGC.

 

Vi ste odgovorni za UGC koji postavite na vebsajt, a mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji UGC koji sadrži:

-  Duvanske patrone

-  Uvredljiv jezik ili jezik nasilja

-  Komentare mržnje ili diskriminatorne komentare u vezi sa arasom, etničkom pripadnošću, religijom, polom, invaliditetom, seksualnom orijentacijom ili političkim uverenjima

-  Linkove ili komentare sa seksualno eksplicitnim sadržajem

-  Kršenje autorskih prava ili prava intelektualne svojine

-  Spam, linkbait ili fajlove sa virusima koji mogu poremetiti rad računara ili mobilnih uređaja

-  Napade na određene grupe ili bilo kakve komentare koji imaju za cilj uznemiravanje, pretnju ili zlostavljanje pojedinca

-  Komercijalno posredovanje ili promociju konkurenta

 

Zadržavamo pravo da uklonimo UGC kako je gore opisano, kao i bilo koji drugi sadržaj za koji smatramo da je neprimeren.

 

 

DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE SADRŽAJA KOJI GENERIŠU KORISNICI

 

Ova dozvola za korišćenje Vašeg sadržaja predstavlja ugovor između Vas i PMI-a.

 

Potvrđujete sledeće:

1.  Vi ste trenutni korisnik IQOS-a i imate najmanje 18 godina (ako se ne pojavljujete u UGC-u) ili najmanje 25 godina (ako ste prepoznatljivi u UGC-u);

2.  UGC je Vaše originalno delo i ne krši prava intelektualne svojine, prava ličnosti i druga prava koja pripadaju trećem licu;

3.  Vaša dozvola za korišćenje UGC-a u skladu sa ovim ugovorom (u daljem tekstu ,,Vaša dozvola”) ne predstavlja povredu i nije u suprotnosti sa Vašim postojećim ugovorima i važećim zakonima;

4.  Sva lica koja su prepoznatljiva u UGC-u, uključujući Vas, imaju najmanje 25 godina i Vi imate dozvolu od tih lica da:

 

i) ih fotografišete, snimate audio ili video zapis,

ii) uključite njihovu fotografiju, audio ili video zapis u UGC i

iii) ako je to moguće, podelite njihova imena sa kompanijom PMI i njenim podružnicama za svrhe navedene u nastavku bez naknade za njih, i

iv) dostavite PMI-u kopiju pismene dozvole ako PMI od Vas to zatraži.

 

5.  Niste povezani sa kompanijom PMI ili njenim podružnicama u smislu zaposlenja ili angažovanja za pružanje usluga.

6.  Zadržavate sva svoja prava na UGC, ali ovim putem dajete kompaniji PMI i njenim podružnicama besplatnu, trajnu dozvolu za korišćenje i umnožavanje, uključujući i korišćenje u komercijalne svrhe, UGC-a za sve zakonite svrhe, uključujući marketing, promociju i/ili reklamiranje brendova PMI-a za nepušače, kao i povezanih proizvoda, usluga i promotivnih materijala, po sopstvenom nahođenju PMI-a i bez ikakve odgovornosti ili garancije (izričite ili podrazumevane) u vezi s našim korišćenjem istog, od dana kada date dozvolu kompaniji PMI i njenim podružnicama.

7.  Dajete kompaniji PMI i njenim podružnicama pravo na reprodukovanje, modifikovanje, prevođenje, prikazivanje i pripremu izvedenih dela, kao i na javno izvođenje, prikazivanje, distribuciju, emitovanje i drugo korišćenje UGC-a, u celini ili delimično, na način na koji PMI (ili bilo koja njena podružnica) želi, za gore navedene svrhe, u medijima predviđenim za objavljivanje i na bilo kom području.

8.  Dozvoljavate kompaniji PMI i njenim podružnicama da koriste ime, nadimak, sličnost, pseudonim, prava publiciteta, glas, uživo ili snimljeno izvođenje, autogram, fotografije i biografske podatke o Vama i svim licima koji su obuhvaćeni UGC-om u skladu sa obaveštenjem o privatnosti naših poslovnih partnera dostupnim nahttps://www.pmiprivacy.com/en/business-partner, i o kojima ste obavestili sva lica obuhvaćena UGC-om i ovim uslovima.

9.  U slučaju da UGC povredi vlasnička prava bilo kog trećeg lica ili kleveta i narušava prava na privatnost ili publicitet bilo kog lica, Vi ćete obeštetiti, braniti i izuzeti PMI i njene podružnice od odgovornosti za sva potraživanja, zahteve, odštete, gubitke, troškove i izdatke nastale iz ili u vezi sa ovakvom povredom.

10.  Saglasni ste da je Vaša dozvola dobrovoljna i da možete sklopiti ugovor sa kompanijom PMI.

11.  Možete povući svoju dozvolu za budući UGC u bilo kom trenutku putemugc-claims@pmi.com(email adresa) ili na neki drugi način prateći uputstva navedena u uslovima korišćenja na našim kanalima, ali i nakon povlačenja, Vaša dozvola će ostati važeća i primenjiva za svaki UGC koji ste dozvolili i/ili koji je postavljen na našim kanalima, nalozima i gde god je to moguće u skladu sa odgovarajućim uslovima korišćenja pre povlačenja. Imajte u vidu da obrada Vašeg zahteva za povlačenje može potrajati neko vreme, ali potrudićemo se da to obavimo što je pre moguće.

12.  Možete nam se obratiti putemugc-claims@pmi.com(email adresa) za sva pitanja i pojašnjenja u vezi sa Vašom dozvolom ukoliko mislite da su Vaša autorska prava prekršena ili da je Vaša intelektualna svojina korišćena bez dozvole ili ako su ugrožena Vaša prava na privatnost ili prava ličnosti.

13.  Možete dati svoju dozvolu objavljivanjem #okiqosterms kao odgovor na naš zahtev sa naloga @[unesite ime] na Instagramu ili naloga @[unesite ime] na Twitter-u, ili objavljivanjem, postavljanjem, ili slanjem UGC-a na našim društvenim mrežama, nalozima, vebsajtu;

14.  Vaša dozvola podleže zakonima Švajcarske i nadležnosti sudova u Lozani, Švajcarska.