Uslovi korišćenja


IQOS web stranica je namenjena samo punoletnim licima.

Ovi uslovi korišćenja upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem IQOS web stranice.

Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite web stranicu, jer se na taj način upoznajete sa sadržajem i funkcionisanjem IQOS web stranice.

Vašim daljim korišćenjem IQOS web stranice potvrđujete da ste punoletno lice i da ste saglasni i da prihvatate ove uslove korišćenja.


Ostavljanjem svojih privatnih podataka, a u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti, saglasni ste da vas kontaktiramo radu pružanja korisničke podrške, kao i radi davanja obaveštenja i informacija o uređaju IQOS koje vam mogu biti od značaja ili su u skladu sa iskazanim interesovanjima. Svoje podatke možete povući pozivom na broj: 0800 800 808Primena uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se od 2017. godine do opoziva od strane Philip Morris Operations a.d. Niš.Garancije i odricanja

Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Philip Morris Operations a.d. i treće strane koje su učestvovale u stvaranju IQOS web stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakvu troškove koja proizilazi iz upotrebe, promene sadržaja IQOS web stranice ili iz bilo kojih drugih web stranica.

Takođe, IQOS web stranica nije odgovorna ukoliko su informacije na web sajtu nedostupne zbog isključenja ili kvarova u mreži, kao i uzroka koji su izvan naše kontrole. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja web stranice.Prava intelektualne svojine

Philip Morris International, odnosno Philip Morris Operations a.d. poseduju sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji su na IQOS web stranicu (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio).

Možete da u toku pretraživanja IQOS web stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama ukažete na autorska prava i ostala prava vlasništva koja pripadaju kompaniji Philip Morris International.

Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge web stranice.

Svi žigovi i znakovi, kao i uslužni žigovi prikazani na IQOS web stranici, pripadaju Philip Morris International, odnosno Philip Morris Operations a.d.. Zabranjeno je korišćenje bilo kog žiga ili znaka sa ove web stranice.

Ni jedan sadržaj na IQOS web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga.

Ako želite da materijal sa IQOS web stranice koristite u bilo koje svrhe osim onih koje su navedene u ovim uslovima, pošaljite zahtev na: contact.rs@iqos.comTačnost i pristup IQOS web stranici

Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive.

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmenimo, ili ukinemo IQOS web stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promenimo uslove korišćenja, kao i da ukinemo pristup internet stranici bez prethodnog obaveštenja/najave.“Cookies”

IQOS web sajt može koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga.

„Kolačić“ je fajl, sastavljen od slova i brojeva (obično), koji IQOS web server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Na taj način IQOS web sajt ima mogućnosti da uspostavi vezu između web servera i internet pretraživača, a sve da bi se Vama predstavila prilagođena internet stranica u skladu sa Vašim interesovanjima i kako bi se bolje reagovalo na Vaše potrebe.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim, obično možete da promenite vaš pretraživač da bi ste sprečili memorisanje kolačića. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posetioca.