IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste

Podrška Često postavljana pitanja (FAQ) IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste
Podrška Često postavljana pitanja (FAQ) IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste
1. Ubaci duvansku patronu specijalno dizajniranu za IQOS ILUMA uređaje do linije na filteru dok držač ne zavibrira, a svetlo(a) ne zatreperi(e). Grejanje počinje automatski ili (po potrebi) pritiskom na dugme u trajanju od 1 sekunde.
2. Počni sa korišćenjem kada držač zavibrira, a svetla postanu statična.
3. Kako bi označio poslednjih 30 sekundi ili poslednja 2 dima, držač će zavibrirati, a belo svetlo(a) će početi da pulsira(ju).
4. Izvadi iskorišćenu duvansku patronu i odloži je čim se potpuno ohladi u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada ili sakupi patrone i vrati nam ih u bilo kojoj IQOS prodavnici u okviru našeg programa za vraćanje potrošnog materijala, kako bi se smanjio otpad.
5. Ubaci držač u punjač da bi se ponovo napunio.
Neke funkcije i podešavanja, kao što su autostart, prilagođavanje, zaključavanje i otključavanje mogu da se uključe ili isključe preko IQOS aplikacije. Preuzmi IQOS aplikaciju iz prodavnice za aplikacije i registruj uređaj koristeći QR kod koji ćeš naći: skidanjem poklopca sa vratanaca – IQOS ILUMATM, ispod omota – IQOS ILUMA PRIMETM, ili sa zadnje strane uređaja – IQOS ILUMA ONETM. Takođe, možeš posetiti iqos.com i slediti uputstva sa ekrana.
Stavi držač u džepni punjač i pritisni dugme u trajanju od 10 sekundi, a zatim ga pusti. Sva svetla za status će se ugasiti, trepnuti dvaput i upaliti da bi se potvrdilo RESETOVANJE.
Možeš proveriti koliko konzumacija ti je preostalo na dva načina – bilo na samom držaču ili na džepnom punjaču. Evo kako:

Da proveriš status na držaču: Nagni držač prema sebi ili nakratko pritisni dugme. Svetla pokazuju nivo baterije. 2 svetla znače spreman za 2 konzumacije, 1 svetlo znači spreman za 1 konzumaciju.

Da proveriš status na džepnom punjaču: Kratko pritisni dugme džepnog punjača. Svetlo na džepnom punjaču će se upaliti: 2 svetla znače spreman za 2 konzumacije, a 1 svetlo znači spreman za 1 konzumaciju.
Nivo napunjenosti baterije na džepnom punjaču proverava se lako. Kratko pritisnite dugme džepnog punjača. Svetla za status džepnog punjača će se upaliti da bi pokazala nivo baterije.

·   4 BELA svetla: baterija je potpuno napunjena
·   3 BELA svetla: preostalo je do 75% baterije
·   2 BELA svetla: preostalo je do 50% baterije
·   1 BELO svetlo: preostalo je do 25% baterije
Žuto/narandžasto trepereće svetlo na držaču: to znači da je baterija istrošena i da držač treba da se napuni. Trajanje dopunjavanja držača IQOS ILUMA:

• u proseku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije*
• u proseku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije*
• u proseku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije*

*Više informacija u delu o degradaciji baterije.

Crveno trepereće svetlo na držaču: stavi držač u džepni punjač i onda resetuj džepni punjač.

Bela svetla trepnu dvaput na držaču: to znači da je tvoj uređaj IQOS ILUMA izvan opsega radne temperature. Opseg radne temperature je između >0°c/<40°c.
Uređaj se puni brzo i jednostavno, imaj na umu da bi korišćenje bilo bezbedno, puni uređaj IQOS ILUMATM pomoću adaptera za napajanje i kabla za punjenje koji su ti isporučeni zajedno sa uređajem. Potrebno je otprilike 135 minuta u normalnim uslovima prostorije da se originalni džepni punjač IQOS ILUMATM potpuno napuni putem adaptera za napajanje priključenog na električnu utičnicu.

• u proseku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije*
• u proseku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije*
• u proseku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije*
• u proseku 10 min 5 s za prvo punjenje*

*Više informacija u delu o degradaciji baterije.
Da, ali samo sa kablom i strujnim adapterom IQOS 3TM generacije.
Kako bi tvoje iskustvo bilo još lakše, IQOS ILUMA ima i nove napredne funkcije.

Autostart
Tvoj IQOS ILUMA prime držač će početi da se automatski zagreva kada pravilno staviš duvansku patronu. Držač će zavibrirati da ti signalizira da je SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ otpočeo automatsko zagrevanje. Ova funkcionalnost je automatski dostupna i može se ugasiti putem IQOS aplikacije. Kada je uređaj spreman za korišćenje, uređaj će zavibrirati po drugi put. Zagrevanje možeš da pokreneš i pritiskom na dugme na držaču.

Uspravljanje držača
Podizanjem držača tokom konzumacije, jedna ili dve lampice će ti pokazati koliko je još ostalo do kraja konzumacije.

Duplo tapkanje
Jednostavno dodirni dva puta držač tokom konzumacije i držač će zavibrirati da ti ukaže koliko je ostalo do kraja konzumacije:
3 vibracije: 75-50%
2 vibracije: 50-25%
1 vibracija: manje od 25%

Možeš uključiti i prilagođavati vibracije kako ti želiš pomoću IQOS aplikacije.
Ako autostart ne kreće samostalno:

• Proveri da li koristiš duvanske patrone posebno dizajnirane za IQOS ILUMA uređaje
• Proveri da li pravilno ubačena duvanska patrona u držač
• Proveri da funkcija auto-starta nije deaktivirana u aplikaciji
• Stavi držač u džepni punjač i izvrši RESETOVANJE tako šte ćeš pritisnuti i držati dugme na džepnom punjaču u trajanju od 10 sekundi (dok se svetla ne ugase). RESETOVANJE je potvrđeno kad pustiš dugme i sva svetla trepnu dva puta

Ako držač počne sam da radi, a da duvanska patrona nije ubačena:

• Stavite držač u džepni punjač i izvršite RESETOVANJE tako šte ćete pritisnuti i držati dugme na džepnom punjaču u trajanju od 10 sekundi (dok se svetla ne ugase). RESETOVANJE je potvrđeno kad pustite dugme i sva svetla trepnu dvaput.
• Ako RESETOVANJE ne reši ovaj problem, preuzmite IQOS aplikaciju i uklonite funkciju AutoStart iz podešavanja držača.

Zapamti, možeš započeti konzumaciju duvana i manuelno. Ubaci duvansku patronu u držač i pritisni dugme u trajanju od dve sekunde kako bi se aktivirala konzumacija. Ako se ovaj problem nastavlja, poseti najbližu IQOS zonu kako bi jedan od naših agenata mogao da ti pomogne ili pozovi našu korisničku podršku.
Kožni omotač se lako čisti. Čisti omotač vlažnom krpom koja ne sadrži alkohol. Nijedno oštećenje nije obuhvaćeno garancijom.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.