Bilo koje belo svetlo označava da uređaj vrši neku operaciju, kao što je punjenje baterije, ponovno pokretanje, spremnost za korišćenje, potpuna napunjenost itd.


Bilo koje crveno svetlo označava da postoji greška na uređaju ili da se uređaj nalazi van temperaturnih uslova na kojima funkcioniše (0 - 50°C). Molimo uradite reset Vašeg uređaja i pokušajte ponovo. I dalje ne funkcioniše? Molimo kontaktirajte korisničku podršku:


Telefon: 0800 800 808

Email: contact.rs@iqos.com

Saznaj više na: Kako se koristi IQOS 3 Multi.

Možete jednostavno resetovati Vaš IQOS 3 MULTI uređaj tako što ćete pritisnuti i držati dugme 10 sekundi, a zatim ga osloboditi. Svetla će trepereti kao potvrda reseta.


Saznaj više na našoj stranici Rešavanje problema sa IQOS 3 Multi uređajem.

IQOS 3 MULTI uređaj ne zahteva potpunu napunjenost za rad. Ako je uređaj u potpunosti napunjen, možete ga koristiti do 10 puta u kontinuitetu bez ponovnog punjenja.
Potrebno je u proseku 75 minuta da se IQOS 3 MULTI u potpunosti napuni preko električnog priključka. IQOS 3 MULTI uređaj punite samo koristeći prateći adapter i USB kabl.
Možete da proverite nivo baterije jednostavnim korišćenjem sledećih koraka: 1. Pritisnite IQOS 3 MULTI dugme u trajanju od 1 sekunde 2. Statusna svetla će se uključiti i ukazati na nivo napunjenosti
Temperaturni opseg za rad IQOS 3 MULTI uređaja je između 0 i 50°C.
IQOS 3 MULTI vibracije se aktiviraju u sledećim situacijama: - Na početku zagrevanja (jednim pritiskom na dugme za početak) - Kada je konzumacija pri kraju (30 sekundi pre kraja)
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.