IQOS ProtectPlus™ donosi mnoge unapređene karakteristike vezane za dizajn i tehnologiju koje redefinišu koncept zaštite i pouzdanosti IQOS 3™ uređaja: • snažni spoljašni omotač pruža jak otpor uređaja • nova vrata sa strane testirana su i garantuju pouzdane performanse uređaja • nova tehnologija omogućuje duži životni vek baterije • elektronska komora* Vašeg IQOS 3™ držača redizajnirana je da poboljša pouzdanost uređaja * Elektronska komora se odnosi na deo IQOS™ držača gde su elektronski elementi smešteni.

 

Kao i bilo koji drugi elektronski uređaj (npr. tvoj telefon), tako i IQOS povremeno zahteva ažuriranje na novije verzije softvera koje obezbeđuju još bolje funkcionisanje tvog uređaja.

 

Najnovija, unapređena verzija softvera za IQOS DUO osigurava dodatnu stabilnost u radu. Sada možeš samostalno da proveriš da li je tvom IQOS-u potrebno ažuriranje, i ako jeste, da ga ažuriraš bez odlaska na mesto prodaje, gde god da si u Srbiji. Više informacija možeš pronaći ovde.

Postoje dva načina da pristupite IQOS veb sajtu za registraciju: pritiskom NFC ili QR koda: 1. Registracija korišćenjem NFC: o lagano spojite pametni telefon i vrata uređaja da otvorite veb interfejs na ekranu telefona o popunite sve tražene informacije da biste se registrovali. Serijski broj uređaja se automatski popunjava. 2. Registracija korišćenjem QR koda: o skenirajte QR kod na pakovanju uređaja (papir u pakovanju koji sadrži korisničke dokumente) kako biste otvorili veb interfejs o slikajte sliku etikete na pakovanju i uhvatite serijski broj Vašeg uređaja o serijski broj uređaja se automatski popunjava. Ako se to ne desi, uslikajte etiketu na spoljašnoj strani pakovanja kako biste uhvatili serijski broj Vašeg uređaja o popunite sve tražene informacije da biste registrovali Vaš uređaj
NFC je komunikacija u blizini (NFC). Ona omogućuje komunikaciju između dva elektronska uređaja, Vašeg IQOS-a i Vašeg telefona tako što ih približite da udaljenost između njih bude 4 cm. Kod IQOS-a koristimo ovu tehnologiju kako bismo iOS korisnicima ili korisnicima koji ne žele da preuzmu IQOS Connect aplikaciju olakšali pristup digitalnom iskustvu (IQOS veb sajt). Ona omogućuje olakšanu registraciju korisnika/uređaja, lako priključivanje uređaja kako biste brzo naučili kako da koristite IQOS. Samo jednim pritiskom dobijate pristup onome što Vam treba - brzo pronađite najbližu IQOS prodavnicu, kontaktirajte korisničku podršku, pristupite IQOS online prodavnici i još mnogo toga.
Ako Vaš telefon ima NFC čip, aktivirajte NFC u podešavanjima. Dva uređaja će se automatski povezati kada ih približite (na razdaljinu manju od 4 cm) i IQOS veb stranica će se otvoriti. To je to.
IQOS 3 DUO je dizajniran da radi na velikom opsegu temperatura, ali HEETSTM duvanske patrone imaju najbolji ukus kada je uređaj na temperaturi od 0°C do 50°C.
Vibracije kod IQOS 3 DUO držača se aktiviraju u sledećim situacijama: - Na početku zagrevanja (čim pritisnete dugme na držaču za početak) - jedna vibracija - Kada je uređaj spreman za upotrebu - dve vibracije - Kada je konzumacija skoro gotova (30 sekundi pre kraja) - dve vibracije - Kada je konzumacija skoro gotova (30 sekundi pre kraja duvanske sesije) - dve vibracije
IQOS 3 DUO Vam omogućuje dve uzastopne konzumacije bez punjenja držača. One će biti označene sa dva LED svetla na držaču i džepnom punjaču. Čim završite sa prvom konzumacijom, samo jedno svetlo će biti upaljeno, odnosno 2 LED svetla uključena - 2 konzumacije, 1 LED svetlo - 1 konzumacija. Ako Vam je druga konzumacija odmah potrebna, vaš držač je odmah spreman. Ako Vam ne treba druga konzumacija, vratite držač u džepni punjač za brzo punjenje kako biste ponovo imali 2 konzumacije. U većini slučajeva, držač možete puniti brže za najmanje jednu konzumaciju u poređenju sa punjenjem bilo kog drugog IQOS uređaja.
Možete proveriti status držača (koliko konzumacija Vam je na raspolaganju bez punjena) na dva načina - ili na samom držaču ili na džepnom punjaču: Za proveru statusa na držaču: - Pritisnite & pustite dugme na držaču: - 2 svetla – spreman je za dve konzumacije - 1 svetlo – spreman je za jednu konzumaciju - Nema svetla – držač nije napunjen Za proveru statusa držača na džepnom punjaču: - Pritisnite & pustite dugme na džepnom punjaču - 2 svetla – spreman je za dve konzumacije - 1 svetlo – spreman je za jednu konzumaciju Na IQOS 3 DUO P. punjaču On IQOS 3 P. punjaču* * Za korisnike koji koriste miks verziju IQOS 3 DUO držača u IQOS 3 džepnom punjaču. U nekim slučajevima potrebno je nadograditi firmware za IQOS 3 džepni punjač da biste znali kada je držač spreman za 1 upotrebu.
IQOS 3 DUO uređaj možete lako da resetujete pritiskom i držanjem dugmeta na džepnom punjaču u trajanju od10 sekundi (dok se svetla ne ugase) a zatim puštanjem. Sva svetla koja pokazuju status će se UGASITI, zatreperiti dva puta a zatim se smanjiti čime se potvrđuje RESETOVANJE.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.