ProtectPLUS™ sistem poseduje brojna tehnološka unapređenja: - snažna spoljašnja maska poboljšava rezistentnost na udarce uređaja - novo otvaranje sa strane testirano garantuje bolje performanse - nova tehnologija obezbeđuje duže trajanje baterije - zagrevajuća komora držača redizajnirana je kako bi obezbedila poboljšanu pouzdanost

Vibracije držača se aktiviraju u sledećim situacijama:


- Na početku zagrevanja (jednim pritiskom na dugme držača)

- Kada je konzumacija pri kraju (30 sekundi pre kraja)


Saznaj više na: Prvi koraci sa IQOS 3 uređajem.

Možete jednostavno resetovati Vaš IQOS 3 uređaj tako što ćete pritisnuti i držati dugme punjača tokom 10 sekundi, a zatim ga osloboditi. Svetlosni indikator baterije će se pojaviti, zatrepereti dva puta, a zatim se postepeno pojačavati kako bi se potvrdio reset.


Saznaj više: Rešavanje problema sa IQOS 3.

Možete da koristite IQOS adapter od ranijih verzija uređaja. Međutim, IQOS 3 USB kabl koristi USB-C port, koji se razlikuje od ranijih verzija.
IQOS 3 uređaj ne zahteva potpunu napunjenost za rad. Ako je IQOS 3 punjač u potpunosti napunjen, odgovarajući držač možete koristiti do 20 puta.
Potrebno je u proseku 120 minuta da se IQOS 3 punjač u potpunosti napuni preko električnog priključka. IQOS 3 uređaj punite samo koristeći prateći adapter i USB kabl.
Možete da proverite nivo baterije jednostavnim korišćenjem sledećih koraka: 1. Pritisnite dugme punjača u trajanju od 1 sekunde (kratki stisak) 2. Svetlosni indikator će se uključiti i ukazati na nivo napunjenosti .
Temperaturni opseg za rad IQOS 3 uređaja je između 0 i 50°C.
Bilo koje belo svetlo označava da uređaj vrši neku operaciju, kao što je punjenje baterije, ponovno pokretanje, spremnost za korišćenje, potpuna napunjenost itd. Crveno svetlo koje treperi može se pojaviti u slučaju: • Samo donje svetlo punjača: uređaj je van temperaturnih uslova na kojima funkcioniše (0 - 50°C). -> Sačekajte dok se uređaj ne nađe unutar temperaturnih limita. • Statusno svetlo držača: kvar na držaču -> Molimo, uradite reset IQOS uređaja. I dalje ne funkcioniše? Molimo kontaktirajte korisničku podršku: Telefon: 0800 800 808 Email: contact.rs@iqos.com
Ne, IQOS 3 punjač nije kompatibilan sa ranijim verzijama. Ako ubacite 2.4/2.4 PLUS držač u IQOS 3 punjač, držač neće biti napunjen zbog razlike u dimenzijama. IQOS 3 držač ne može biti umetnut u 2.4/2.4 PLUS punjač zbog razlike u dimenzijama.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.