Temperaturni opseg za rad IQOS 2.4PLUS uređaja je između 10 i 40°C.

Crveno svetlo koje treperi ili postojano svetli može ukazivati na sledeće situacije:


- Držač nije napunjen

- Uređaj je van optimalnih temperaturnih uslova na kojima funkcioniše (10°C - 40°C)

- Pritisnuli ste dugme držača tokom korišćenja

- Kvar na držaču


Da biste rešili problem pokušajte sledeće:


a. Proverite da li je IQOS 2.4PLUS uređaj uključen na ON i ima li dovoljno baterije

b. Postavite držač u punjač i sačekajte dok nije potpuno napunjen (do 4 minuta)

c. Proverite da li je električni kontakt držača čist

d. Ako nijedan od prethodnih pokušaja ne daje rezultate uradite reset uređaja

e. I dalje ne funkcioniše? Molimo kontaktirajte korisničku podršku:


Telefon: 0800 800 808

Email: contact.rs@iqos.com 


Takođe možeš pronaći više informacija na našoj stranici IQOS 2.4 Plus Prvi koraci.

Vibracije držača se aktiviraju u sledećim situacijama: - Na početku zagrevanja (jednim pritiskom na dugme držača) - Kada je konzumacija pri kraju (30 sekundi pre kraja)

Možete jednostavno resetovati Vaš IQOS 2.4PLUS uređaj tako što ćete simultano pritisnuti, a zatim osloboditi Bluetooth i dugme za pokretanje dok se sva svetla postepeno ne ugase. Zatim ponovo uključite svoj IQOS uređaj.


Više informacija pronađi na stranici Rešavanje problema sa IQOS 2.4 Plus.

IQOS uređaj ne zahteva potpunu napunjenost za rad. Ako je IQOS 2.4PLUS punjač u potpunosti napunjen, odgovarajući držač možete koristiti do 20 puta.
Potrebno je u proseku 90 minuta da se IQOS 2.4PLUS džepni uređaj u potpunosti napuni preko električnog priključka. IQOS 2.4PLUS uređaj punite samo koristeći prateći adapter i USB kabl.
Možete da proverite nivo baterije jednostavnim korišćenjem sledećih koraka: 1. Pritisnite ON/OFF dugme u trajanju od 1 sekunde 2. LED svetla će se uključiti i ukazati na nivo napunjenosti: - 1 LED svetlo = nizak nivo baterije - 4 LED svetla = uređaj je potpuno napunjen
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.