Temperaturni opseg za rad IQOS 2.4PLUS uređaja je između 10 i 40°C.
Crveno svetlo koje treperi ili postojano svetli može ukazivati na sledeće situacije: - Držač nije napunjen - Uređaj je van optimalnih temperaturnih uslova na kojima funkcioniše (10°C - 40°C) - Pritisnuli ste dugme držača tokom korišćenja - Kvar na držaču Da biste rešili problem pokušajte sledeće: a. Proverite da li je IQOS 2.4PLUS uređaj uključen na ON i ima li dovoljno baterije b. Postavite držač u punjač i sačekajte dok nije potpuno napunjen (do 4 minuta) c. Proverite da li je električni kontakt držača čist d. Ako nijedan od prethodnih pokušaja ne daje rezultate uradite reset uređaja e. I dalje ne funkcioniše? Molimo kontaktirajte korisničku podršku: Telefon: 0800 800 808 Email: contact.rs@iqos.com
Vibracije držača se aktiviraju u sledećim situacijama: - Na početku zagrevanja (jednim pritiskom na dugme držača) - Kada je konzumacija pri kraju (30 sekundi pre kraja)
Možete jednostavno resetovati Vaš IQOS 2.4PLUS uređaj tako što ćete simultano pritisnuti, a zatim osloboditi Bluetooth i dugme za pokretanje dok se sva svetla postepeno ne ugase. Zatim ponovo uključite svoj IQOS uređaj.
IQOS uređaj ne zahteva potpunu napunjenost za rad. Ako je IQOS 2.4PLUS punjač u potpunosti napunjen, odgovarajući držač možete koristiti do 20 puta.
Potrebno je u proseku 90 minuta da se IQOS 2.4PLUS džepni uređaj u potpunosti napuni preko električnog priključka. IQOS 2.4PLUS uređaj punite samo koristeći prateći adapter i USB kabl.
Možete da proverite nivo baterije jednostavnim korišćenjem sledećih koraka: 1. Pritisnite ON/OFF dugme u trajanju od 1 sekunde 2. LED svetla će se uključiti i ukazati na nivo napunjenosti: - 1 LED svetlo = nizak nivo baterije - 4 LED svetla = uređaj je potpuno napunjen
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.