IQOS nije uređaj za odvikavanje od pušenja, već je bolji izbor namenjen punoletnim pušačima koji žele da nastave sa korišćenjem duvanskih proizvoda i uživanjem u pravom duvanu bez neugodnosti svojstvenim cigaretama kao što su duvanski dim i pepeo. IQOS nije bez rizika, pa je potpun prestanak upotrebe duvanskih proizvoda najbolji način da se smanje rizici po zdravlje povezani sa duvanom.
IQOS je duvanski proizvod koji sadrži nikotin. Iako nije primarni uzrok oboljenja povezanih sa pušenjem, nikotin izaziva zavisnost. IQOS je proizvod koji nije bez rizika. Ukoliko pušač ili korisnik drugih duvanskih proizvoda ima zdravstveni problem, savetujemo da se sledi medicinski savet lekara ili drugog zdravstvenog radnika, uključujući savet o tome da li treba da se prestane sa korišćenjem duvanskih i drugih nikotinskih proizvoda. Ako postoji zabrinutost zbog posledica pušenja na zdravlje ili korišćenja duvanskih proizvoda, najbolja opcija je da se potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina. Određene osobe, uključujući trudnice ili dojilje, kao i osobe sa srčanim bolestima, visokim krvnim pritiskom ili dijabetesom, ne bi smele da koriste duvan ili proizvode koji sadrže nikotin. Posebno maloletnici ne bi trebalo da imaju pristup proizvodima koji sadrže nikotin.
Ne, IQOS nije elektronska cigareta, već elektronski uređaj koji zagreva, a ne sagoreva duvan pri čemu se oslobađa aerosol iz pravog duvana. Za razliku od elektronskih cigareta koje koriste tečni rastvor koji sadrži nikotin i arome sa drugim supstancama, IQOS je uredjaj koji se koristi sa patronama pravog duvana.
IQOS ima znatno niži uticaj na vazduh u zatvorenom prostoru od cigareta. U istraživanjima sprovedenim u PMI specijalno opremljenom objektu za kontrolu kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, upoređivani su podaci nakon upotrebe IQOS – a i cigareta s referentnim vrednostima vazduha. Od 22 izmerena markera, nivoi njih 20 nisu se povećali u odnosu na referentne vrednosti nakon koriscenja IQOS - a. Saznanja do kojih se došlo potvrdjuju da kada je došlo do upotrebe IQOS - a, uočene su promene koje su ostale daleko ispod prihvatljivih pragova definisanih međunarodnim standardima. Obzirom na to da je u nesagorevajućim duvanskim proizvodima prisutan nikotin koji izaziva zavisnost, ovakav proizvod nije bez rizika.
Iza IQOS-a stoji 12 godina naučno-istraživačkog rada. Od 2008. godine, PMI je u naučnim časopisima objavio više od 340 publikacija vezano za proizvode sa potencijalno smanjenim rizikom u odnosu na konvencionalne cigarete. PMI je posvećen transparentnosti. Sva istraživanja su javno dostupna na sajtu https://www.pmiscience.com/ Sve svoje kliničke studije PMI registruje na https://clinicaltrials.gov/ Dosadašnja istraživanja pokazuju da IQOS ne stvara dodatne štetne supstance na nivoima koji se smatraju štetnim u odnosu na cigarete. Šestomesečni rezultati kliničke studije sprovedene nad 984 punoletna pušača u Americi, pokazuju da korišćenje IQOS - a predstavlja manji rizik za zdravlje od nastavka pušenja. U ovoj kliničkoj studiji, izmereno je osam zdravstvenih indikatora/markera za koje se zna da se pozitivno menjaju kad se prestane sa pušenjem. Zapaženo je da nakon prelaska s pušenja na IQOS sistem koji koristi nesagorevajući duvanski proizvod tokom 6 meseci, svi ovi indikatori se menjaju u istom smeru kako što čine i kod prestanka pušenja, a pet od njih statistički značajno.
IQOS je revolucionaran način za uživanje u duvanu za odrasle pušače koji bi inače nastavili da puše. IQOS koristi HEETS duvanske patrone koje sadrže duvan i pružaju zadovoljstvo pravog duvana. Obzirom da IQOS zagreva duvan a ne sagoreva ga, nema sagorevanja, pepela ili dima. (Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost).

IQOS i čitav portfolio proizvoda možete pronaći u IQOS prodavnicama. Da pronađete Vama najbližu IQOS prodavnicu posetite stranicu PRODAJNA MESTA.

IQOS je dostupan u sledećim zemljama*: Albanija, Andora, Armenija, Aruba, Austrija, Belorusija, Bosna & Hercegovina, Bugarska, Kanarska Ostrva, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Hrvatska, Kurasao, Kipar, Češka Republika, Danska, Dominikanska Republika, Estonija, Francuska, Džordžija, Grčka, Gvatemala, Holandija, Mađarska,, Italija, Izrael, Japan, Jordan, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Liban, Litvanija, Letonija, Malezija, Maldivi, Monako, Moldova, Maksiko, Severna Makedonija, Novi Zeland, Crna Gora, Filipini, Južnoafrička Republika, Kanada, Kazahstan, Koreja, Nemačka, Novi Zeland, Palestina, Poljska, Portugalija, Reinion, Rumunija, Rusija, Saudska Arabija, Severni Kipar, Slovačka Republika, Slovenija, Južna Afrika, Španija , Srbija, Švajcarska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina , Sjedinjene Američke Države i u pojedinim Duty Free šopovima.
Držite IQOS podalje od vode, direktne sunčeve svetlosti i/ili toplote. Ne ostavljajte IQOS uređaj tokom dužeg perioda na toplim mestima, kao na primer unutar automobila, jer se baterija ili delovi elektronskog uređaja mogu oštetiti ili znatno pogoršati.
Naš tim za podršku je tu za Vas (besplatan poziv): 0800 800 808 E-mail: contact.rs@iqos.com Radno vreme korisničke podrške: Ponedeljak - Subota: 09:00 - 21:00 Nedelja: 10:00 - 18:00
Serijski broj na lil SOLID Ez uređaju nalazi se ispod kapice na uređaju.
Nakratko pritisni dugme ili uključi uređaj u električnu utičnicu koristeći dostavljeni USB kabl i strujni adapter za napajanje. LED svetlo za status će pokazati koliko je uređaj trenutno napunjen. Nije neophodno u potpunosti napuniti uređaj lil™ SOLID Ez da bi radio, ali preporučujemo da ga potpuno napunite pre prve upotrebe.
Da resetuješ lil SOLID Ez, drži dugme pritisnuto 8 sekundi, čak i ako uređaj zavibrira nakon samo 2 sekunde. LED svetlo za status će zatreperiti dvaput u crvenoj, narandžastoj, svetlo-plavoj i plavoj boji, tim redosledom.  Uređaj je potpuno resetovan kada LED svetlo za status zatreperi u svetlo-plavoj boji u trajanju od 1 sekunde a uređaj istovremeno zavibrira dvaput.
Za optimalno punjenje, koristi isporučeni strujni adapter za napajanje i kabl za punjenje. Preporučujemo da punjenje vršite isključivo pomoću USB kabla i strujnog adaptera za napajanje koji su predviđeni za lil™ SOLID Ez. Samo punjači od 5 V i 2 A podržavaju optimalno punjenje. Korišćenje drugih vrsta punjača, kao što su punjači za pametne telefone, punjači u kolima ili prenosni punjači, može prouzrokovati slabu efikasnost punjenja ili skraćeni vek trajanja baterije. Strane čestice mogu da prouzrokuju lošu konekciju između uređaja i strujnog adaptera za napajanje. Proveri da li su površine za konekciju čiste.
Korišćenje lil SOLID Ez uređaja sa duvanskom patronom predviđeno je da traje otprilike koliko i jedna cigareta. Međutim, postoji razlika jer lil SOLID Ez zagreva duvan umesto da ga sagoreva. Takođe, način udisanja može uticati na to koliko traje duvanska patrona.
Ono što lil SOLID Ez pruža je ukus pravog duvana koji se zagreva, a ne sagoreva. Zagrevanjem duvana, umesto sagorevanjem, oslobađa se ukus koji je manje opor od onoga na koji ste navikli sa cigaretama. Zbog toga je ukus patrona drugačiji.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.