IQOS nije uređaj za odvikavanje od pušenja, već je bolji izbor namenjen punoletnim pušačima koji žele da nastave sa korišćenjem duvanskih proizvoda i uživanjem u pravom duvanu bez neugodnosti svojstvenim cigaretama kao što su duvanski dim i pepeo. IQOS nije bez rizika, pa je potpun prestanak upotrebe duvanskih proizvoda najbolji način da se smanje rizici po zdravlje povezani sa duvanom.
IQOS je duvanski proizvod koji sadrži nikotin. Iako nije primarni uzrok oboljenja povezanih sa pušenjem, nikotin izaziva zavisnost. IQOS je proizvod koji nije bez rizika. Ukoliko pušač ili korisnik drugih duvanskih proizvoda ima zdravstveni problem, savetujemo da se sledi medicinski savet lekara ili drugog zdravstvenog radnika, uključujući savet o tome da li treba da se prestane sa korišćenjem duvanskih i drugih nikotinskih proizvoda. Ako postoji zabrinutost zbog posledica pušenja na zdravlje ili korišćenja duvanskih proizvoda, najbolja opcija je da se potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina. Određene osobe, uključujući trudnice ili dojilje, kao i osobe sa srčanim bolestima, visokim krvnim pritiskom ili dijabetesom, ne bi smele da koriste duvan ili proizvode koji sadrže nikotin. Posebno maloletnici ne bi trebalo da imaju pristup proizvodima koji sadrže nikotin.
Ne, IQOS nije elektronska cigareta, već elektronski uređaj koji zagreva, a ne sagoreva duvan pri čemu se oslobađa aerosol iz pravog duvana. Za razliku od elektronskih cigareta koje koriste tečni rastvor koji sadrži nikotin i arome sa drugim supstancama, IQOS je uredjaj koji se koristi sa patronama pravog duvana.
IQOS ima znatno niži uticaj na vazduh u zatvorenom prostoru od cigareta. U istraživanjima sprovedenim u PMI specijalno opremljenom objektu za kontrolu kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, upoređivani su podaci nakon upotrebe IQOS – a i cigareta s referentnim vrednostima vazduha. Od 22 izmerena markera, nivoi njih 20 nisu se povećali u odnosu na referentne vrednosti nakon koriscenja IQOS - a. Saznanja do kojih se došlo potvrdjuju da kada je došlo do upotrebe IQOS - a, uočene su promene koje su ostale daleko ispod prihvatljivih pragova definisanih međunarodnim standardima. Obzirom na to da je u nesagorevajućim duvanskim proizvodima prisutan nikotin koji izaziva zavisnost, ovakav proizvod nije bez rizika.
Iza IQOS-a stoji 12 godina naučno-istraživačkog rada. Od 2008. godine, PMI je u naučnim časopisima objavio više od 340 publikacija vezano za proizvode sa potencijalno smanjenim rizikom u odnosu na konvencionalne cigarete. PMI je posvećen transparentnosti. Sva istraživanja su javno dostupna na sajtu https://www.pmiscience.com/ Sve svoje kliničke studije PMI registruje na https://clinicaltrials.gov/ Dosadašnja istraživanja pokazuju da IQOS ne stvara dodatne štetne supstance na nivoima koji se smatraju štetnim u odnosu na cigarete. Šestomesečni rezultati kliničke studije sprovedene nad 984 punoletna pušača u Americi, pokazuju da korišćenje IQOS - a predstavlja manji rizik za zdravlje od nastavka pušenja. U ovoj kliničkoj studiji, izmereno je osam zdravstvenih indikatora/markera za koje se zna da se pozitivno menjaju kad se prestane sa pušenjem. Zapaženo je da nakon prelaska s pušenja na IQOS sistem koji koristi nesagorevajući duvanski proizvod tokom 6 meseci, svi ovi indikatori se menjaju u istom smeru kako što čine i kod prestanka pušenja, a pet od njih statistički značajno.
IQOS je revolucionaran način za uživanje u duvanu za odrasle pušače koji bi inače nastavili da puše. IQOS koristi HEETS duvanske patrone koje sadrže duvan i pružaju zadovoljstvo pravog duvana. Obzirom da IQOS zagreva duvan a ne sagoreva ga, nema sagorevanja, pepela ili dima. (Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost).

IQOS i čitav portfolio proizvoda možete pronaći u IQOS prodavnicama. Da pronađete Vama najbližu IQOS prodavnicu posetite stranicu PRODAJNA MESTA.

IQOS je dostupan u sledećim zemljama*: Albanija, Andora, Armenija, Aruba, Austrija, Belorusija, Bosna & Hercegovina, Bugarska, Kanarska Ostrva, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Hrvatska, Kurasao, Kipar, Češka Republika, Danska, Dominikanska Republika, Estonija, Francuska, Džordžija, Grčka, Gvatemala, Holandija, Mađarska,, Italija, Izrael, Japan, Jordan, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Liban, Litvanija, Letonija, Malezija, Maldivi, Monako, Moldova, Maksiko, Severna Makedonija, Novi Zeland, Crna Gora, Filipini, Južnoafrička Republika, Kanada, Kazahstan, Koreja, Nemačka, Novi Zeland, Palestina, Poljska, Portugalija, Reinion, Rumunija, Rusija, Saudska Arabija, Severni Kipar, Slovačka Republika, Slovenija, Južna Afrika, Španija , Srbija, Švajcarska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina , Sjedinjene Američke Države i u pojedinim Duty Free šopovima.
Držite IQOS podalje od vode, direktne sunčeve svetlosti i/ili toplote. Ne ostavljajte IQOS uređaj tokom dužeg perioda na toplim mestima, kao na primer unutar automobila, jer se baterija ili delovi elektronskog uređaja mogu oštetiti ili znatno pogoršati.
Naš tim za podršku je tu za Vas (besplatan poziv): 0800 800 808 E-mail: contact.rs@iqos.com Radno vreme korisničke podrške: Ponedeljak - Subota: 09:00 - 21:00 Nedelja: 10:00 - 18:00
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.