Tehnologija zagrevanja ne sagorevanja

Podrška Često postavljana pitanja (FAQ) Tehnologija zagrevanja ne sagorevanja
Podrška Često postavljana pitanja (FAQ) Tehnologija zagrevanja ne sagorevanja
Ne, to u ovom trenutku ne možemo reći. Iako potpuno prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje, IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Ako ste zabrinuti zbog uticaja pušenja na zdravlje, najbolje za vas je da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina. Međutim, potpuni prelazak na IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja.
Nikotin izaziva zavisnost. Međutim, on nije glavni uzrok bolesti povezanih sa pušenjem. IQOS oslobađa nikotin na sličan način kao i cigarete. Naše kliničke studije pokazuju da je količina i stopa apsorbovanog nikotina, uporediva kada se koristi jedna duvanska patrona sa IQOS-om, sa onim kod pušenja jedne cigarete.
Procenat se odnosi na prosečno smanjenje nivoa određenih sastojaka prioritetnih za delovanje poznatih javnozdravstvenih organizacija kao što su SZO i američka FDA koji su poredili duvansku paru koju oslobađa IQOS u poređenju sa dimom iz 3R4F referentne cigarete. Da bismo to postigli, sakupljamo duvansku paru i dim pod režimom Health Canada Intense za mašinsko pušenje (zapremina 55 ml, 2 sekunde trajanja izdisaja, 30 sekundi interval pušenja) koristeći poređenje na osnovu štapića. Proračuni redukcije isključuju nikotin.
Ukupnost dokaza uključuje kliničke podatke PMI-a (sproveli smo 10 kliničkih studija sa hiljadama učesnika u SAD-u, Velikoj Britaniji, Japanu i Poljskoj), hemiju aerosola i podatke iz 18 nekliničkih studija. Ukupnost dokaza pokazuje da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od štete u poređenju sa nastavljanjem pušenja cigareta.
Koristimo PMI finansijske izveštaje ili procene, IQOS korisničke panele i PMI istraživanje tržišta. Broj ukupnog broja korisnika o kome izveštavamo odnosi se na IQOS korisnike za koje PMI duvanske patrone predstavljaju najmanje 5% njihove dnevne potrošnje duvana u poslednjih 7 dana, dok se broj ljudi za koje procenimo da su potpuno odustali od pušenja cigareta odnosi na korisnike IQOS-a koji su u potpunosti prestali sa pušenjem i za koje PMI duvanske patrone predstavljaju najmanje 70% njihove prethodne 7-dnevne potrošnje grejanog duvana.
To je cigareta koju je samostalno dizajnirao Univerzitet u Kentuckiju u SAD-u za potrebe naučnog istraživanja. To je upoređivač koji se obično koristi u istraživanju duvana, a koji omogućava upoređivanje podataka određene studije sa podacima druge studije. 3R4F istraživačke cigarete nisu komercijalno dostupne potrošačima.
Duvan u cigareti sagoreva na temperaturama višim od 600 °C, stvarajući dim koji sadrži oko 100 štetnih supstanci. IQOS zagreva duvan na mnogo nižoj temperaturi, ispod 350 °C, stvarajući duvansku paru koja sadrži nikotin, bez sagorevanja, vatre, pepela ili dima. Zagrevanje duvana na ovoj nižoj temperaturi i dalje oslobađa ukus duvana, ali eliminišući sagorevanje značajno smanjuje nivo štetnih i potencijalno štetnih supstanci u poređenju sa cigaretnim dimom. Na osnovu merenja štetnih i potencijalno štetnih sastojaka u aerosolu IQOS-a i dimu standardne referentne cigarete (3R4F*), dokazano je da IQOS proizvodi 95% manje štetnih i potencijalno štetnih sastojaka u odnosu na konvencionalne cigarete. Ovaj proizvod nije bez rizika. On sadrži nikotin koji izaziva zavisnost. * 3R4F – standardna cigareta za laboratorijska testiranja koju je razvio Univerzitet u Kentakiju.
Ne, ne možete. IQOS uređaj je dizajniran da funkcioniše isključivo sa odgovarajućim duvanskim patronama, i obrnuto.
Ne, IQOS ne proizvodi dim zato što ne sagoreva duvan. Oslobađa aerosol koji je vidljiv pri korišćenju IQOS-a.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.