Zakon ne nalaže da se označe količine nikotina, katrana i ugljen monoksida na paklicama HEETS-a. Svaka varijanta HEETS-a ima približno isti nivo nikotina kao i prosečna cigareta, kad se testira pod istim uslovima kao za cigarete, u skladu sa ISO standardima. Prilikom korišćenja IQOS-a ne emituje se ugljen monoksid u vrednostima koje su više u odnosu na nivo prisutan u ambijentalnom vazduhu. IQOS zagreva duvan i proizvodi se duvanska para koja je značajno drugačija od duvanskog dima.
Svi materijali koji se koriste u proizvodima bez duvanskog dima kompanije Philip Morris su ispitani i potvrđeni za nameravanu upotrebu, i ispitivanje PLA filtera pri zagrevanju nije pokazalo bilo šta sporno
Za vreme upotrebe IQOS - a PLA filter menja boju i svoj izgled (tj. očvrsne nakon završetka konzumacije). Ovo je prirodna reakcija ovog materijala na zagrevanje tokom kojeg se apsorbuje toplota. Filter ne utiče niti doprinosi štetnosti HEETS duvanske pare.
Centralni deo filtera u HEETS proizvodima napravljen je od polilaktičke kiseline (PLA), biorazgradivog polimer filma koji je umotan u neporozne listove sačinjene od celuloznih vlakana koji su potom savijeni na način da što efikasnije hlade duvansku paru. PLA je jedan od najrasprostranjenijih biopolimera u svetu koji se dobija od kukuruznog skroba ili od šećerne trske, i godinama se koristi u medicinske svrhe.

U HEETS patroni se nalazi pravi duvan, u koji se dodaju glicerin i voda.

Detaljniji podaci o sastavu HEETS patrona nesagorevajućeg duvana su javni, i mogu se naći na sledećoj internet adresi:

https://www.pmi.com/our-business/about-us/products/making-heated-tobacco-products

Patrone nesagorevajućeg duvana sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost. • Nikotin je prirodni sastojak biljke duvan koja se koristi u duvanskim patronama. • Nikotin se oslobađa u aerosolu koji se stvara prilikom upotrebe uređaja IQOS.
Ukus duvana u IQOS-u je različit od cigareta zato što se duvan zagreva umesto sagoreva. Duvanske patrone su napravljene od specijalno odabrane mešavine duvana u nameri da pruži ukus i uživanje u pravom duvanu koje najviše odgovara očekivanjima punoletnih pušača.
Duvanske patrone su specijalno dizajnirane za potrebe IQOS uređaja. To znači da imaju optimalnu dužinu, prečnik i dizajn koji odgovara IQOS držaču.
Prosečno trajanje korišćenja duvanske patrone otprilike je isto kao ono potrebno za jednu cigaretu.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.