Šta je novo u dizajnu uređaja IQOS ILUMA PRIME?

IQOS ILUMA PRIMETM je naš najbolji i najspecifičniji proizvod. Sa našim najboljim dizajnom i materijalima, kao i naprednim mogućnostima prilagođavanja i funkcijama. IQOS ILUMA PRIMETM držač i džepni punjač imaju aluminijumsko kućište sa kožnim ili platnenim omotom na džepnom punjaču.

IQOS ILUMATM se koristi samo sa duvanskim patronama posebno dizajniranim za IQOS ILUMATM uređaje. Ne koristi IQOS ILUMATM i duvanske patrone posebno dizajnirane za IQOS ILUMATM uređaje sa prethodnim generacijama IQOS uređaja, jer to može oštetiti tvoj uređaj.

Ne gutaj i ne rastavljaj duvanske patrone posebno dizajnirane za IQOS ILUMA
TM uređaje. Ovaj proizvod sadrži oštri metalni deo koji može prouzrokovati ozbiljne povrede ako se proguta. Držati van domašaja dece.
Vidi važne informacije

IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.