• Možeš zameniti VEEV pod u svakom trenutku i ne moraš da isključiš uređaj pre nego što izvadiš VEEV pod.

   

  Kad ubaciš pod, može se pojaviti trepereće svetlo, koje pokazuje da se pod aktivira. Spreman je za upotrebu kada svetlo prestane da treperi.

   

  Ako čekaš duže od 3 minuta da ubaciš VEEV pod, uređaj se automatski isključuje da bi uštedeo bateriju. Moraćeš da pritisneš dugme na 1 sekundu posle ubacivanja VEEV poda da započneš vejping.

   

  Kada je VEEV pod skoro prazan, uređaj to automatski detektuje i pokazuje treperećim gornjim belim svetlom pre nego što se isključi. Ovo je predviđeno da bi se sprečilo pregrevanje i ukus izgorelog. Zameni VEEV pod kad se to desi.

   

  Pritisni dugme na jednu sekundu posle ubacivanja VEEV poda da započneš vejping.

 • Preporučujemo da udisaji budu blagi sa normalnim pritiskom uvlačenja, kako bi se postiglo najbolje vejping iskustvo pomoću uređaja IQOS VEEV.

   

  Imaj u vidu da intenzivni vejping može izvući e-tečnost iz rezervoara, što može dovesti do curenja e-tečnosti.

   

  Nemoj koristiti ovaj proizvod ako deluje da VEEV pod curi. U slučaju kontakta sa e-tečnošću koja curi iz VEEV poda, odmah operi zahvaćenu površinu sapunom i vodom.

 • Preporučujemo da udisaji budu blagi sa normalnim pritiskom uvlačenja, kako bi se postiglo najbolje vejping iskustvo pomoću uređaja IQOS VEEV.

 •  

  Imaj u vidu da intenzivni vejping može izvući e-tečnost iz rezervoara, što može dovesti do curenja e-tečnosti.

   

  Nemoj koristiti ovaj proizvod ako deluje da VEEV pod curi. U slučaju kontakta sa e-tečnošću koja curi iz VEEV poda, odmah operi zahvaćenu površinu sapunom i vodom.

 • Da. E-tečnosti koje se koriste u VEEV podu sadrže nikotin, kao i mlečnu kiselinu i benzoevu kiselinu, koji kad se kombinuju formiraju nikotinsku so.

  VEEV podovi su dostupni sa koncentracijom nikotina od 1,6% (18 mg/ml).

   

  IQOS VEEV podovi nisu proizvodi bez rizika i sadrže nikotin koji stvara zavisnost. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje je da se u potpunosti ostave duvan i nikotin.

   

  Za više informacija o riziku, kliknite ovde.

   

VEEV podovi postoje sa 3 različita nivoa nikotina: 0,8%, 1,6% i 3,5%, dok u Srbiji postoji samo VEEV podovi sa jednim nivoom 1.6%. 

To zavisi od toga koliko često koristiš uređaj IQOS VEEV. 

 

Jedan VEEV pod od 1,5 ml traje duže od 2 dana* i u proseku pruža 400 udisaja*

 

*Na osnovu proseka od 220 udisaja/dan. Pojedinačni obrasci vejpinga mogu se razlikovati.

Ne. Koristi samo VEEV podove sa uređajem IQOS VEEV. Nikada nemoj koristiti uređaj IQOS VEEV sa drugim podovima. Ukoliko to učiniš, može doći do povrede.

 

Nemoj modifikovati ili pokušavati na bilo koji način da dopunjavaš VEEV podove niti da dodaješ neku supstancu u VEEV podove. Takođe, nemoj koristiti ovaj proizvod ako deluje da je VEEV pod oštećen, nepropisno otvaran, polomljen ili ako curi. Ukoliko to učiniš, može doći do povrede.

VEEV podovi su zatvoreni i predviđeni za korišćenje samo sa uređajem IQOS VEEV. Oni ne mogu ponovo da se pune i moraju se ukloniti na propisan način kad se isprazne. Kad vam se VEEV pod isprazni, jednostavno ga zameni novim.

Nema potrebe za čišćenjem. Nema potrebe za dopunjavanjem.

Za više informacija, pogledaj važne informacije.

Da. Možeš lako zameniti VEEV pod u svakom trenutku. Štaviše, nema naknadnog ukusa koji se prenosi sa jednog VEEV poda na drugi.

 

Uređaj IQOS VEEV se automatski isključuje kad se izvadi VEEV pod. Ne moraš prethodno da isključiš uređaj.

Nema delova koji treba da se zamene u VEEV podovima. Kad ti se VEEV pod isprazni, jednostavno ga zameni novim.

Svaki novi VEEV pod sadrži novi MESH™ grejač unutra i novi usnik zbog higijenskog i ujednačenog vejpinga.

 

Zbog tvoje bezbednosti, konstrukcija VEEV podova je takva da se ne mogu otvarati, kako e-tečnost ne bi mogla da se menja.

Koncentracija nikotina je navedena na pakovanju, kao i na svakom VEEV podu.

Kapljice ili tragovi tečnosti vidljivi na kertridžu podu ili usniku, koji se mogu pojaviti tokom otpakivanja ili korišćenja, moraju se obrisati čistom, suvom krpom pre upotrebe.

 

 • Nemoj koristiti ovaj proizvod ako je VEEV pod oštećen, nepropisno otvaran, polomljen ili ako curi.
 • U slučaju kontakta sa e-tečnošću koja curi iz VEEV poda, odmah operi zahvaćenu površinu sapunom i vodom.

 

Mere predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

 • - Izbegavaj kontakt sa kožom (nosite zaštitne rukavice).
 • - Izbegavaj kontakt sa očima.

 

Higijenske mere:

 • - Primeni dobru praksu lične higijene.
 • - Nemoj jesti niti piti dok rukuješ
 • - Uvek operi ruke nakon rukovanja proizvodom.
 • - Operi kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

 

Mere prve pomoći:

 • - Posle kontakta sa kožom, isperi kožu velikom količinom vode.
 • - Posle kontakta sa očima, pažljivo isperi vodom u trajanju od nekoliko minuta.
 • - Posle unošenja u usta, isperite usta. Obrati se lekaru za savet/pomoć.

 

Za više informacija, pogledaj važne informacije.

IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.